Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Personuppgifter, PUL

Syftet med personuppgiftslagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftslagen innebär skärpta krav vad gäller insamling och bearbetning av personuppgifter som rör en fysisk person. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samtycke till registrering, vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna vilka uppgifter som lagras. Kommunen har dessutom en informationsskyldighet vad gäller behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Kommunen förfogar idag över ett stort antal personuppgifter. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika enheter (förvaltning) är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss, eller att avtalsförhållande föreligger.

Informationsskyldighet

Kommunen måste dock ge information till den enskilde. Detta sker i samband med att kommuninvånare eller annan på något sätt lämnar personuppgifter till oss. Om personuppgifterna kommer från annan källa informeras den enskilde när uppgiften registreras.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn