Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Trädgårdsvägen

För att möjliggöra byggandet av den nya skolan och exploateringar i Furuborgsområdet bygger Nykvarns kommun om Trädgårdsvägen samt utför åtgärder i VA-systemet.

Vatten och avlopp

I projektet ingår dels reinvestering av befintliga huvudledningar och serviser och dels nyanläggning av VA-system för att möjliggöra en exploatering i området. Detta sker längs Trädgårdsvägen från pendlarparkeringen till korsningen med Björkhemsvägen samt inom området för detaljplanen Betongen 1.

Vägen kommer att vara avstängd under byggtiden och avspärrningarna flyttas beroende på vilket arbete som pågår och var det utförs. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen. Vid längre avbrott informerar vi om det i förväg.

Vi har sett en ökad trafik på Stallbacksvägen och ser gärna att man väljer Maskinförarvägen/Södertäljevägen istället för att avlasta trafiksituationen på Stallbacksvägen. Tillfälliga hastighetssänkande åtgärder kommer att sättas upp längs Stallbacksvägen.

Ombyggnad av Trädgårdsvägen

I projektet ingår reinvestering av vägens slitlager samt anläggandet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder från pendlarparkeringen till korsningen med Björkhemsvägen. För att skapa en säker skolväg till den nya skolan byggs Trädgårdsvägen om med en ny gång- och cykelbana, gupp och upphöjda korsningar mellan pendlarparkeringen och korsningen med Björkhemsvägen. Dessutom byggs väg-, gång- och cykelbana till den nya skolan och exploateringsområdet på Strängbetongs gamla område.

Samtidigt anläggs även infrastruktur för el och fiber. Projektet beräknas vara klart till hösten 2017 när den nya skolan invigs. 

Etapp 1
VA: Förnyelse av huvudledningar och serviser. Nyanläggning av dagvatten, separation av dag- och spillvatten.
Gata: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och ny beläggning.

Etapp 2
VA: Nyanläggning av VA-ledningar för att tillgodose behovet av exploatering samt ny skola.
Gata: Nyanläggning av gata och gång- och cykelbana för att tillgodose behovet av exploatering samt ny skola.

Här är vi nu

Etapp 2 är påbörjad och beräknas bli klar till hösten 2017. Etapp 1 kommer att vara färdigställd till sommaren. 

Projektledare: Thomas Sjöstrand, Nykvarns kommun
Entreprenör: Mälardalens Spår & Anläggning AB

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
235.3 kB
Etappindelning.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn