Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Stensättra

Här hittar du information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde pågår just nu. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmlandlänk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet

Soptunnor

Pga långa backavstånd för sopbilen kommer era soptunnor på de gator där vi är och
arbetar kommer flyttas ut till uppställningsplatser vid pkt H, pkt D samt vid transformatorn där byggvägen börjar på Brittsommarvägen. Se separat infobrev angående soptunnorna.

Byggvägen

Tillfällig väg kallad ”Byggvägen” finns mellan Brittsommarvägen och Skogsslingan. Vägen kan
vara stängd om framkomlighet på ordinarie vägar finns.

Arbetslag Beskrivning

A Sträcka H-I (I-I1)
Arbeten med nya ledningar. Vägen kommer vara helt avstängd under arbetet gång och boende kommer få åka via byggvägen. Ingen bergsprängning är planerad, men kan förekomma om vi stöter på oplanerat berg. Arbetslaget kommer fortsätta på sträcka I-I1.

B Hela området
Återställningsarbeten av diken och kringliggande ytor. Arbete kommer utföras sporadiskt och kan innebära att trafikanter får vänta lite på att grävmaskinen kan flytta på sig.

C Sträcka F-F4
Arbeten med nya ledningar. Arbetena medför att vägen kommer vara helt avstängd under tiden och boende får åka runt på Skogssligan. Bergsprängning planeras vecka 38. Återkom om ni vill ha särskild information inför sprängningen.

D Sträcka I2 - Byggvägen.
Arbeten vid vändplanen avslutas så att boende får full tillgänglighet igen. Arbeten fortsätter upp för vägen där vi antagligen kommer ha berg vilket gör att planeringen är svår. Vi ser till att ha en dialog mer er och ser till så ni ej blir instängda med bilar.

(1) Vid arbeten förbi infarter kommer dessa vara avstängda för bilar. Möjlighet att komma in till sin fastighet kommer alltid finnas till fots. Vi vill där ha en dialog med fastighetsägaren hur vi göra

Soptunnor

Det har under vintern delvis varit problem med soptömningen. Vid möte med entreprenören som hämtar soporna framkom det att avståndet som lastbilen behöver backa varit för långa och det riskerar arbetsmiljön och risken att det backas på något/någon.

Vi kommer framåt i tiden flytta ut era sopkärl på de gator som vi är och gräver på till tillfälliga samlingsplatser platser. De gator som är berörda av detta är markerade med rött på karta på sida 2. Platser för sopkärlen är markerade med en gul stjärna.

Vi flyttar era sopkärl till markerad plats, ni boende får ansvara då lämna erat avfall i era egna sopkärl på anvisad plats samt hämta kärlen när störningen på eran gata är över. Endast markerade vägar är i behov av att ha sopkärlen på uppsamlingsplatserna. Vi uppmanar er övriga att hämta er kärl vilket förslagsvis görs efter att de är tömda.

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Detaljplanen

Detaljplanen planeras att tas upp på Kommunstyrelsen sammanträde den 8:e maj för att vidare skickas ut på samråd (första steget av tre i planprocessen).

Det är under samrådet och granskningen som ni som äger fastigheter i området har chans att yttra er över kommunens förslag till detaljplan.

Läs mer om planprocessen här

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #3PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #5PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #6PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #7PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #8PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #9PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #10PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #11PDF

Bilaga till infobrev #11PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #12PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #13PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #14PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #15PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #16PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #17PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #18PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #19PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #20PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #21PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #22PDF

Maskiring Sörmlands infobrev #23PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #24PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #25PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #26PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #27PDF

Maskinring Sörmlands infobrev # 28PDF

Maskinring Sörmlands infobrev # 29PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #30PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #31PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #32PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #33PDF

 

Mötesanteckningar Årsmöte 2018PDF

Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Skandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

TidplanPDF         

Version:1.0 StartHTML:000000251 EndHTML:000009198 StartFragment:000008178 EndFragment:000009094 StartSelection:000008178 EndSelection:000009090 SourceURL:https://www.nykvarn.se/edit-offline/4.1ea1a4111513965b017e2709?_timestamp_=1535110194079 Stensättra - Nykvarns kommun

            

Maskinring Sörmlands infobrev # 28PDF

Maskinring Sörmlands infobrev # 29PDF

            

Version:1.0 StartHTML:000000251 EndHTML:000009198 StartFragment:000008178 EndFragment:000009094 StartSelection:000008178 EndSelection:000009090 SourceURL:https://www.nykvarn.se/edit-offline/4.1ea1a4111513965b017e2709?_timestamp_=1535110194079 Stensättra - Nykvarns kommun

            

Maskinring Sörmlands infobrev # 28PDF

Maskinring Sörmlands infobrev # 29PDF

            

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.