På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Stensättra

Här hittar du information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde pågår just nu. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmlandlänk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet

A Str C1-D
Ledningsarbeten vid Midsommar 15-19. Färdigställande av VA-arbeten på
grönytan. Återställningsarbeten på Midsommarvägen. Arbetslaget ska fortsätta på
Brittsommarvägen 15-17, boende kommer då få använda ”byggvägen”.

B Str H1-H
VA-arbeten från Hammartorpsv. 12 mot 8. Arbeten kommer primärt att ske på
sidan av vägen. Vägen kommer dock vara avstängd förbi arbetsområdet dagtid,
boende hänvisas ut åt respektive håll(1).

C Str G-F4
VA-arbeten Skogsslingan 28-24. Vägen kommer vara helt avstängd förbi
arbetsområdet (1). Vi misstänker att sprängning kommer vara nödvändig på
sträckan. Innan bergsprängning utförs kommer era hus att besiktas.

D Str D1-D3
Slutförande av arbeten på Höjdvägen.

Str E-F-F1
Korsning av Skogssligan och fortsättning på sidan av vägen mot Skogssligan 5.
Trafik hänvisas under den tiden till ”byggvägen”.
(
1) Vid arbeten förbi infarter kommer dessa vara avstängda för bilar. Möjlighet att komma in till sin fastighet kommer alltid finnas till fots. Vi vill där ha en dialog med fastighetsägaren hur vi göra arbetena så smidiga som möjligt för alla.

Byggvägen
Under vecka 18 kommer en tillfällig väg, kallad Byggvägen, mellan Brittsommarvägen och
Skogssligan att öppnas upp vid behov. Vägen har endast ett körfält på plana marken och två
körfält i backarna. Boende på respektive sida av vägen kommer få nyttja den vid behov.

Soptunnor

Pga långa backavstånd för sopbilen kommer era soptunnor på de gator där vi är och
arbetar kommer flyttas ut till uppställningsplatser vid pkt H och pkt D enligt karta.

Det har under vintern delvis varit problem med soptömningen.Vid möte med entreprenören som hämtar soporna framkom det att avståndet som lastbilen behöver backa varit för långa och det riskerar arbetsmiljön och risken att det backas på något/någon. Vi kommer framåt i tiden flytta ut era sopkärl på de gator som vi är och gräver på till grusade platser.

De gator som är berörda av detta är markerade med rött på karta på sida 2. Platser för
sopkärlen är markerade med en gul stjärna. Vi flyttar era sopkärl till markerad plats, ni boende får ansvara då lämna erat avfall i era egna sopkärl på anvisad plats samt hämta kärlen när störningen på eran gata är över.

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Detaljplanen

Detaljplanen planeras att tas upp på Kommunstyrelsen sammanträde den 8:e maj för att vidare skickas ut på samråd (första steget av tre i planprocessen).

Det är under samrådet och granskningen som ni som äger fastigheter i området har chans att yttra er över kommunens förslag till detaljplan.

Läs mer om planprocessen här

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #3PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #5PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #6PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #7PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #8PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #9PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #10PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #11PDF

Bilaga till infobrev #11PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #12PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #13PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #14PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #15PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #16PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #17PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #18PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #19PDF

 

Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Skandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

TidplanPDF         

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn