Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Stensättra

Här hittar du information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde pågår just nu. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmlandlänk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet

A Str C1-D
Ledningsarbeten vid Midsommar 10-15. Vägen är helt avstängd förbi
arbetsområdet, boende hänvisas ut åt respektive håll (1).
Sprängningsarbeten kan förekomma utanför hus 10.

B Str B2-B4
Färdigställande av vatten och avloppsledningar och avstädning på hela
Sjöslingan. Vid arbeten vid pkt B2 (där sjöslingan delar sig) kommer vägen vara
helt avstängd dagtid under två dagar. Vi kan i dagsläget dock inte säga när.
C Str G-G1 Ledningsarbeten, vägen kommer vara helt avstängd förbi arbetsområdet
(1). Arbetslaget kommer fortsätta på Skogsslingan mot punkt F4.
C1 Arbeten med tillfällig väg Brittsommarvägen till Skogsslingan kommer även
pågå.

D Str D1-D3
Arbeten på Höjdvägen. Höjdvägen är avstängd för biltrafik under dagtid. Infarter
kommer påverkas (1). Boende hänvisas till parkeringen vid vändplanen.
Förekomsten av berg är osäker sprängning kan komma ske, avisering till
närliggande hus sker innan.

D1 Str E-F VA arbeten på sidan av vägen. Vägen kommer vara helt avstängd och
trafik kommer hänvisas till Hammartorpsvägen när arbeten pågår.
(1) Vid arbeten förbi infarter kommer dessa vara avstängda för bilar. Möjlighet att
komma in till sin fastighet kommer alltid finnas till fots. Vi vill där ha en dialog
med fastighetsägaren hur vi göra arbetena så smidiga som möjligt för alla.

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Detaljplanen

Vi håller på att ta fram en ny detaljplan för Stensättra. Tidplanen är att planen ska kunna gå ut på samråd (första steget av tre i planprocessen) nu i höst. Vi siktar på att planen blir antagen någon gång under våren, tidiga sommaren 2018. Innan antagandet ska planen också ut på granskning. Det är under samrådet och granskningen som ni som äger fastigheter i området har chans att yttra er över kommunens förslag till detaljplan.

Läs mer om planprocessen här

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #3PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #5PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #6PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #7PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #8PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #9PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #10PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #11PDF

Bilaga till infobrev #11PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #12PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #13PDF


Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Skandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

TidplanPDF

            

Maskinring Sörmlands infobrev #12PDF

            

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn