Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Nya Nykvarns Centrum

Arbetet med att förnya Nykvarns Centrum är sedan år 2015 i full gång, och beräknas pågå fram till år 2022. Totalt innehåller detaljplanen möjlighet till drygt 300 nya bostäder, en fördubbling av den kommersiella ytan, dessutom nya kontorslokaler samt utökade parkeringsmöjligheter.

Detaljplanen för nya Nykvarns Centrum, Grytan 3, vann laga kraft 2014-01-15. Detaljplanen innehåller 25 000 kvadratmeter bostäder samt utökad yta för kommersiell och offentlig service - från idag 4000 kvadratmeter till 9500 kvadratmeter. Till detta kommer nya kontorsytor med upp till 4800 kvadratmeter och parkeringsytor ovan jord samt i två våningar under mark.

Nykvarns kommun och fastighetsägaren, Scandinavian Property Group (SPG), har tecknat ett exploateringsavtal som fastställer hur samarbetet kommer att gå till. Det som i planen har angetts som allmän plats, bland annat ett torg och en park, ska överlåtas i kommunens ägo och därför iordningsställas av kommunen. För att finansiera kommunens åtagande har man avtalat om ett exploateringsbidrag som fastighetsägaren ska betala till kommunen i takt med att arbetena färdigställs.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden av nya Nykvarns Centrum kommer att ske etappvis. Fastighetsägaren Scandinavian Property Group (SPG) har följande ambition kring tidplanen:

- Etapp 1: År 2016-2017
- Etapp 2: År 2017-2018
- Etapp 3: År 2018-2019
- Etapp 4: År 2019-2020
- Etapp 5: År 2020-2021
-
Etapp 6: År 2021-2022

Karta över etappindelningenPDF

Illustration av lamellhuset som ska byggas vid Centrumvägen.

Illustration av lamellhuset som ska byggas vid Centrumvägen.

Den nya vårdbyggnaden

Illustration av den nya vårdbyggnaden. Intill syns de sex stadsradhusen.

Kontaktpersoner

Nykvarns centrum ägs av fastighetsägaren Scandinavian Property Group (SPG). De har knutit till sig en byggentreprenör i form av BoxBygg.

SPGs kontaktperson

Om du har några frågor om nya Nykvarns Centrum kan du kontakta SPGs projektledare, Carl Zetterqvist, e-post carl.zetterqvist@spgroup.se

BOX Byggs kontaktperson

Lars Mällberg, telefon 0706-88 71 78, e-post lars.mallberg@boxbygg.se
www.boxbygg.selänk till annan webbplats

Kommunens kontaktperson

Kommunens kontaktperson är Bengt Andersson.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.