Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Gång- och cykelväg utmed väg 576

Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykelvägen längs väg 576, sträckan mellan den enskilda vägen mot Kämsta (Turinge kyrka) och väg 509.

I dag saknas en gång- och cykelväg mellan den enskilda vägen mot Kämsta (Turinge kyrka) och väg 509. Sträckan på 1,5 kilometer kommer genom utbyggnaden att anslutas till den befintliga cykelvägen, för bättre framkomlighet och enklare passage över väg 576.

Här är projektet nu

Trafikverket har tagit fram en vägplan med förslag på ny gång- och cykelväg längs väg 576 mellan Turinge kyrka och väg 509. Vägplanen har varit utställd för granskning och inkomna synpunkter har sammanställts.

Eventuella frågor

Om du har några frågor om projektet kan du kontakta Trafikverkets projektledare Åsa Eriksson, telefon 010-123 67 89, e-post asa.a.eriksson@trafikverket.se

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn