Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Detaljplan för Tekannan 1 m.fl.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa fler bostäder i Nykvarns centrala delar samt att utveckla Gammeltorpsvägen till en stadsgata. Området blir en förlängning av Nykvarns centrum och binder samman centrum med Folkets park och Gamla IP.

Öster om Gammeltorpsvägen uppförs nya bostadshus inom fastigheterna Tekannan 1 och del av Nykvarn 10:42 samt Tillbringaren 1. Antalet tillkommande lägenheter beräknas till ca 40-45, men här medger detaljplanen varierande lägenhetsstorlekar. Inom Tekannan 1 och del av Nykvarn 10:42 planeras ett flerbostadshur i nio våningar som tillåter seniorboende. Den tillkommande bebyggelsen på Tillbringaren 1 tillåts byggas i fyra våningar.

Planskede

Samrådshandlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida och i kundcenter i kommunhuset från 2017-11-02 till och med 2017-12-01. Nästa skede är granskning, då finns det också möjlighet att framföra synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Samrådshandlingar

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
69.3 kB
01_Kungörelse_Tekannan_1_Samråd.pdf
141.3 kB
02_Protokollsutdrag_KS_Tekannan_1_Samråd.pdf
66.3 kB
03_Tjänsteskrivelse_Samråd.pdf
563.2 kB
04_Plankarta_Tekannan_1_Samråd.pdf
701.6 kB
05_Plan- och genomförandebeskr._Tekannan_1_m.fl._Samråd.pdf
754.2 kB
06_Planprogram Slutversion.pdf
197.1 kB
07_Programsamrådsredogörelse 20170503.pdf
93.2 kB
08_Tekannan_1_Sändlista_Samråd.pdf
67.4 kB
09_Tekannan_1_berörda fastigheter enl fastighetsförteckning.pdf
541.2 kB
10_Dagvattenutredning_Tekannan_170724.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.