Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Del av Ströpsta 3:32, Bergtorp

Vad är syftet med detaljplanen?

Planen ger möjlighet att skapa en varierad bebyggelse av bostäder med villor, radhus
och flerbostadshus i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer. Planen innebär en förtätning av Nykvarns tätort och ligger därmed i linje med målen för Översiktsplan 2014.

I områdets norra del ger planen möjlighet att uppföra 16 villor på tomter på
600-800 kvm. Inom radhuskvarteren finns möjlighet att uppföra mellan 15 och 20 lägenheter.

Flerbostadshusen skulle kunna innebära ett tillskott på ett 160-tal lägenheter. Planen som helhet skulle således kunna ge ett tillskott i storleksordningen 190 lägenheter.

Detaljplaneförslaget inrymmer även en tomt för förskola på ca 9500 kvm, norr om Järnavägen.

Hur långt har planen kommit?

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun har 2017-01-31 § 21 beslutat att skicka detaljplanen för del av Ströpsta 3:32 och Ströpsta 3:312 m.m. - Bergtorp på granskning. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 2010:900 PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska vara kontoret tillhanda senast 2017-04-05.

kommun@nykvarn.se

Nykvarns kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
155 80 Nykvarn

Skedespil Samråd

Planhandlingar

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
67.6 kB
Kungörelse_Granskning.pdf
752 kB
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-10, § 21.pdf
66.5 kB
Tjänsteskrivelse - Granskning.pdf
1.1 MB
Plankarta_Granskning_20170110.pdf
517.5 kB
Plan- och genomförandebeskrivning_Granskning_20170110.pdf
1.9 MB
Illustrationsplan_Granskning_20170110.pdf
180.9 kB
Samrådsredogörelse_Bergtorp_20170104.pdf
93.6 kB
Sändlista_Granskning.pdf
64.9 kB
Berörda fastigheter enl fastighetsförteckning.pdf
1.7 MB
Arkeologisk utredning 2013.pdf
1.3 MB
Trafikbullerutredning Ströpsta 3_32 - Bergtorp 20151012.pdf
1.5 MB
VAutredning_Bergtorp_20170110.pdf
56.2 kB
Parkeringsutredning_Bergtorp_20170110.pdf
1.6 MB
Arkeologisk_utredning_2017.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.