Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Del av Ströpsta 3:32, Bergtorp

Antagande

Detaljplan för del av Ströpsta 3:32, Bergtorp blev antagen av Nykvarns kommuns Kommunfullmäktige 2018-09-06 § 79.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla 2018-09-11. Den som lämnat synpunkter senast under granskningen och ej fått sina synpunkter tillgodosedda har nu möjlighet att överklaga antagandebeslutet, eventuell överklagan ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 2018-10-03. Om beslutet ej överklagas vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla.

Planens syfte 

Planen ger möjlighet att skapa en varierad bebyggelse av bostäder med villor, radhus
och flerbostadshus i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer. Planen innebär en förtätning av Nykvarns tätort och ligger därmed i linje med målen för Översiktsplan 2014.

I områdets norra del ger planen möjlighet att uppföra 16 villor på tomter på
600-800 kvm. Inom radhuskvarteren finns möjlighet att uppföra mellan 15 och 20 lägenheter.

Flerbostadshusen skulle kunna innebära ett tillskott på ett 160-tal lägenheter. Planen som helhet skulle således kunna ge ett tillskott i storleksordningen 190 lägenheter.

Detaljplaneförslaget inrymmer även en tomt för förskola på ca 9500 kvm, norr om Järnavägen.

Detaljplanens antagandehandlingar

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
52.8 kB
Underrättelse om antagande.pdf
79.4 kB
Besvärshänvisning.pdf
59.4 kB
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-09-06, § 79.pdf
63.6 kB
Tjänsteskrivelse antagande.pdf
589.8 kB
Plankarta antagande.pdf
460.5 kB
Plan- och genomförandebeskrivning antagande.pdf
333.1 kB
Granskningsutlåtande.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.