Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Stensättra 1:2 m.fl. - Samråd

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2018-05-08 §89 att skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan på samråd.

Diarienummer: KS/2016:370

Syftet med planen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Stensättra till permanentboende. Fritidshusen används i allt högre grad för permanentboende samtidigt som fastigheterna i området idag har enskilda vatten- och avloppsanläggningar som inte bedöms vara anpassade för detta. Bebyggelsen i Stensättra ska nu anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Genom att ansluta bostäderna inom planområdet till kommunalt vatten- och avlopp lämpar sig området för helårsboende.

Detaljplanen har för avsikt att bekräfta befintliga byggrätter inom området och möjliggöra utökning av byggrätt för befintlig bebyggelse. Inga nya områden kommer tas i anspråk för bebyggelse.

Planområdet är ca 70 ha fastmark och ca 11 ha vattenområde och ligger ungefär 2 km väster om Sundsvik och ca 6 km norr om Nykvarns centrum. Norra delen av planområdet angränsar och delvis omfattas av Sundsörsviken, Mälaren.

Genom att befintlig bebyggelse inom detaljplaneområdet ansluts till det kommunala vatten- och avloppssystemet minskar även risken för negativ påverkan från enskilda avlopp på grundvattnet och Mälaren. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2015-01-02.

Samråd

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i kundcenter i kommunhuset samt på kommunens hemsida från 2018-05-21 till och med 2018-06-20.

Ett öppet samrådsmöte kommer hållas i Qulturum Sländan i Nykvarns bibliotek 2018-06-12. Kommunens tjänstemän finns på plats mellan 17:30 och 18:30.


Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska vara avdelningen tillhanda senast 2018-06-20. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

  • kommun@nykvarn.se
  • Nykvarns kommun
    Samhällsbyggnadsavdelningen
    155 80 Nykvarn
Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
68.3 kB
Meddelande om samråd Stensättra 2.1 m.fl..pdf
93.1 kB
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08, § 89 - DP för Stensättra 2_1 - Samråd.pdf
63.7 kB
Tjänsteskrivelse Samråd.pdf
2.5 MB
Plankarta Samråd.pdf
1.9 MB
Plan- och genomförandebeskrivning Samråd.pdf
639.4 kB
Behovsbedömning_Samråd.pdf
54.6 kB
Berörda fastigheter i Samrådet.pdf
93.3 kB
Sändlista Samråd.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.