Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Detaljplan för Grytan 3 (centrum)

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera användningen av planlagd mark i nya Nykvarns centrum som är under uppförande. Dessutom ingår att reglera byggrätten för ett kvarter öster om parken samt reglera byggnadshöjden för kvarteret söder om parken så att byggnadshöjden blir enhetlig för byggrätterna inom hela det kvarteret.

Ändringen av detaljplanen ger möjlighet att uppföra bebyggelse på kvartersmark, vilket också tidigare gällande detaljplan möjliggjort. Dock har byggrätten justerats för att skapa en fristående byggnad öster om parken.

Planområdet är ca 0,9 ha och är beläget i mitt i Nykvarns centrum. Området avgränsas av centrumbebyggelse och allmän platsmark på alla sidor, förutom i söder där det också angränsar till befintligt grönområde. I norr avgränsas planområdet av kvartersmark där ny bebyggelse är under uppförande. Delar av planområdet ägs av privata fastighetsägare och av kommunen.  

Planskede

Granskningen pågick mellan 2018-08-28 och 2018-09-11, samtliga yttranden som inkommit under granskningen och samrådet samt kommunens svar på dem hittas i granskningsutlåtandet nedan. Inför nästa skede, antagandet, ska samtliga synpunkter som inkommit under samråd och granskning sammanställas med kommunens svar i ett granskningsutlåtande.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
106 kB
Underrättelse om Granskning.pdf
48 kB
Protokollsutdrag KS 2018-08-21 §133 Granskning.pdf
432 kB
Plankarta granskning.pdf
2.2 MB
Plan- och genomförandebeskrivning Granskning.pdf
71.6 kB
Sändlista Granskning.pdf
382.8 kB
Granskningsutlåtande inkl. samrådsredogörelse.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.