Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad enskilda och myndigheter får och inte får göra inom ett avgränsat område. Detaljplanen styr hur marken får användas. I planprocessen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process.

Kommunen arbetar fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Planering och utredningar görs också för till exempel trafiksystemens funktion och utformning eller för att hitta lösningar för bland annat områden där det är problem med att ordna vatten och avlopp.

Det är samhällsbyggnadsavdelningen som arbetar med dessa frågor. Planerna görs för att lyfta fram och avväga mellan motstående intressen när det gäller markanvändningen och ta ställning i principfrågorna. Därmed blir det lättare att till exempel behandla bygglovsansökningar.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.