05 mars 2019 08:44

Parkeringsnorm på samråd

För att säkerställa det långsiktiga behovet av parkeringsplatser för boende i Nykvarn har kommunen tagit fram ett förslag till parkeringsnorm. Planen anger hur många parkerings- och cykelplatser flerbostadshus och småhus ska ha vid ny- eller ombyggnationer. Parkeringsnormen är på samråd till och med den 1 april.

Parkeringsnormen utgår från dagens situation i Nykvarns kommun gällande bilinnehav, boendetäthet, resvanor och geografisk planering. Hänsyn tas även till alternativa färdmedel och samnyttjande av parkeringar. Normen kommer att vara vägledande i kommande detaljplaner och bygglovsprövningar.

Planen ska på sikt bidra till kommunens övergripande mål om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande och resande.

Samråd

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret och ska vara kontoret tillhanda senast 2019-04-01. Använd gärna formuläret i nedan länk.

Synpunkter i brevform skickas till:

Nykvarns kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till:

kommun@nykvarn.se

Länk till samrådshandlingar och formulär för synpunkter

Senast uppdaterad: 15 april 2019 10:32

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.