19 december 2018 16:08

Detaljplan för Tekannan 1 m.fl. är ute på granskning

Vy över Tillbringaren 1 och Tekannan 1 från Gammeltorpsvägen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-04 § 205 att skicka ut detaljplan för Tekannan 1 m.fl. på granskning. Planområdet ligger öster om och längs med Gammeltorpvägen. Syftet är att utveckla planområdet med flerbostadshus och samtidigt behålla den befintliga bebyggelsen som finns inom området.

Planen medger också allmänplats för park och gata. Den idag obebyggda delen av planområdet är i huvudsak ett grönområde. Syftet är att förädla del av skogsområdet med anläggningar för utelek och utegym/motion.

Del av övrigt, obebyggt och delvis trädbevuxet, parkområde tas i anspråk för nya seniorbostäder. Endast en del av den marken som upplevs som park är planlagd som parkmark då den södra delen enligt nu gällande detaljplan är planlagd för bostäder.

Efter plansamrådet har planområdet setts över och den västra delen är inte längre en del av planområdet.

Planskede

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida och i kundcenter i kommunhuset mellan 2018-12-18 och 2019-01-28.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret och ska vara kommunen tillhanda senast 2019-01-28. Ange planens namn och diarienummer: KS/2012:229 i rubrik eller meddelanderad. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till:

kommun@nykvarn.se eller
Nykvarns kommun, Samhällsbyggnadskontoret 155 80 Nykvarn

Länk till granskningshandlingarna

Senast uppdaterad: 10 januari 2019 10:26

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.