Nyhet 07 november 2019 10:58

Detaljplan för Stensättra 2:1 m.fl. har vunnit laga kraft

Planområdesgräns på flygfoto

Planområdesgräns på flygfoto

Syftet med planen är att möjliggöra omvandlingen av fritidshusområdet Stensättra till permanentboende. Detaljplanen vann laga kraft 2019-11-01.

Fritidshusen används i allt högre grad för permanentboende samtidigt som fastigheterna i området idag har enskilda vatten- och avloppsanläggningar som inte bedöms vara anpassade för detta.

Bebyggelsen i Stensättra ska nu anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Genom att ansluta bostäderna inom planområdet till kommunalt vatten- och avlopp lämpar sig området för helårsboende. Känslan och karaktären av ett fritidshusområde ska finnas kvar i området efter den framtida utvecklingen.

Planområdet är beläget ungefär 6,5 km norr om Nykvarns tätort i Sundsörsviken, längst Mälarens strand.  

När detaljplanen vunnit laga kraft är den gällande och bygglov kan sökas!

Länk till den planhandlingarnaPDF

Senast uppdaterad: 08 november 2019 14:17

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.