27 november 2018 08:51

Detaljplan för gamla idrottsplatsen är ute på samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-19 §45 att skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan för Nykvarn 10:25 och 10:27 på samråd.

Planområdet utgörs av Nykvarns gamla idrottsplats samt omkringliggande vägavsnitt. Området är ca 2,1 hektar stort och ligger ca 500 meter söder om Nykvarns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder på området. Bebyggelsen i form av flerbostadshus i två till fem våningar grupperas kring en inre skyddad gårdsmiljö. Parkering sker i garage under gården och på markparkering utefter områdets gräns.

Samråd pågår mellan 2018-11-26 och 2018-12-23 i kundcenter i kommunhuset och på kommunens hemsida.

Måndagen den 3:e december mellan klockan 17.00 och 18.30 är det öppet hus i Qulturum Sländan i kommunhuset. Här har du möjlighet att diskutera förslaget med kommunens tjänstemän och exploatören HSB.

Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret och ska vara kommunen tillhanda senast 2018-12-23. Ange planens namn och diarienummer: KS/2016:194 i rubrik eller meddelanderad. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella synpunkter skickas till:

kommun@nykvarn.se
eller
Nykvarns kommun Samhällsbyggnadskontoret 155 80 Nykvarn

Läs mer här!länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 27 november 2018 08:51

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.