Slutbesiktning av Furuborgskolan utförd

Slutbesiktningen av Furuborgskolans etapp 1 är nu godkänd och kommunen tar över ansvaret för lokalerna.

Furuborgskolans första etapp är klar efter ett och ett halvt år års intensivt byggande. Slutbesiktningen gjordes den 27/2 och nu kvarstår justering av skolkök och skolgård.

Under våren flyttar Lillhaga förskolas verksamhet in i lokalerna för att vistas där under rivningen och återuppbyggnaden av förskolan. En invigning planeras i samband med skolstarten hösten 2017.

Byggnationen av etapp 2, som omfattar en mellanstadiedel med plats för 150 elever, startar under sommaren 2017 och beräknas bli klar under 2018.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn