Ny detaljplan för Bruksgatan antagen

Genom att bygga sex nya tvåvåningshus längs Bruksgatan ska centrum förtätas.

9 mars tog kommunfullmäktige beslut om att anta detaljplanen  för Lackpenseln 1 och 4 samt Limpenseln 4.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga sex nya tvåvånings bostadshus med sammanlagt ca 30 bostäder.

Planen innebär en förtätning av bebyggelsen på tre av Bruksgatans tio fastigheter. De nya husen ska anpassas till Bruksgatans kulturhistoriska och miljömässiga värden samt husen som finns där idag.

Detaljplaneförslaget har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i biblioteket 16 mars. De som lämnat synpunkter under planprocessen har möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut fram till 6 april.


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn