Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Täckning av mynningsområdet

Saneringsarbeten

Motiv

Avlagringarna – sedimenten – på sjöns botten innehåller drygt 250 kilo kvicksilver. Cirka 225 000 m3 sediment är förorenade. De största mängderna finns i sjöns djupa partier och utanför Turingeåns mynning

Vassområden utanför åmynningen och i Brygghusviken var särskilt angelägna att sanera. Åns strömmande vatten och vågerosionen i det här grunda området gjorde sedimenten lättrörliga, kvicksilvret spreds lätt ut mot sjön.

Därför har vi prioriterat insatser i dessa områden. De innehöll t ex 90 procent av det kvicksilver som finns i sjöns totala vassareal. Åtgärderna nära åmynningen har isolerat ca 95 procent av kvicksilvret som finns i det området så att det inte sprids vidare till Mälaren. På sikt är målet att fisken i Turingen återigen ska gå att äta. Siktdjupet ökar och sjön blir mindre näringsrik.

Genomförda arbeten

Utanför Turingeåns mynning grävdes 1 000 m3 förorenade sediment upp med grävskopa från en flotte. De uppgrävda massorna lades i Brygghusvikens västra del. Arbetet innebar att den yttre delen av åfåran fördjupades och breddades till en drygt tio meter bred kanal. Detta gör att vattenrörelser från ån snabbt bromsas upp.

I Brygghusvikens östra del tog vi bort både vass-rötter och förorenade sediment. Massorna lades därefter ovanpå vassen i vikens västra del. Det hela täcktes med en geotextil samt ett minst 40 centimeter tjockt lager av rena massor (mosand).

Den största insatsen var emellertid täckningen av bottensediment inom hela mynningsområdet (ca 40.000 m2), ned till drygt fem meters vattendjup, av en geotextil samt ett tjockt lager tätande fin sand och krossmaterial, 40 cm i genomsnitt (se nedanstående tvärsektion).

Tvärsektion

Tvärsektion genom deponi och mynningsområde (ill eneström ab)

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.