Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Taxor och avgifter

Här hittar du våra taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll.

Ny taxa för bygg- och miljönämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken och ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen och foderlagstiftningen.

Bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är föråldrad och behöver uppdateras. Den nya versionen av taxan bygger på erfarenhets- och riskklassning, vilket i praktiken innebär att verksamheter med ett mycket gott miljöarbete kan få en lägre kostnad för tillsyn, och vice versa. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2017.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
195.8 kB
Taxa för bygg- och miljönämndens arbete enligt tobakslagen, alkohollagen och lag om handel med vissa 2017.pdf
341.7 kB
Taxa för bygg- och miljönämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2017.pdf
180.5 kB
Taxa för offentlig kontroll enligt foder- och livsmedelslagstiftningen 2017.pdf
82.4 kB
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 2017.pdf
214.7 kB
Avfallstaxa 2018.pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn