Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 17.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Rökfria miljöer

De flesta områden dit allmänheten har tillträde ska enligt tobakslagen hållas rökfria.

Följande miljöer ska enligt lagen vara rökfria:

  • Områden och lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet
  • Lokaler avsedda för hälso- och sjukvård
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektivtrafik
  • Restauranger och andra serveringsställen
  • Hotell och tillfälliga boenden för allmänheten
  • Lokaler där allmänheten har tillträde, till exempel butiker, teatrar och idrottsevenemang inomhus

Undantag i detta förbud gäller för rökning på platser som särskilt avsatts för rökning. Rökförbudet gäller inte heller för utomhusserveringar.

Rökfria skolgårdar

Vid skolgårdar och andra miljöer där barn och ungdomar vistas bör man särskilt eftersträva att tobakslagen följs. Varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, får röka i eller i anslutning till skolan enligt tobakslagen. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.

Det förebyggande arbetet är viktigt när det kommer till att minska andelen elever som börjar använda tobak. Information, öppen dialog, tobakavvänjning och vuxennärvaro är viktiga delar i ett sådant arbete.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området.Tillsyn av rökfria miljöer

Miljöenheten bedriver tillsyn av skolgårdar och serveringsställen.

Tillsyn genomförs även då klagomål inkommer på andra rökfria miljöer.

Fördjupad information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndigheten 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.