Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Boendemiljö

Vår boendemiljö är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Därför finns det finns lagar och regler som bestämmer hur den ska vara och det är fastighetsägarens ansvar att uppfylla det.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar, och andra liknande störningar.
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt.
  • medge tillräckligt dagsljus.
  • hållas tillfredsställande uppvärmd.
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien.
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål.
 

Fastighetsägarens ansvar

Det är alltså fastighetsägaren som ska ansvara för att åtgärda och undersöka störningar som fukt- och mögel, felaktig temperatur eller buller från fastigheten. Om du bor i en hyresrätt är det bra att kontakta fastighetsägaren så fort som möjligt om du t.ex. misstänker fukt- eller mögelskador. På så sätt får fastighetsägarenmöjlighet att åtgärda orsaken innan det förvärras.

På samma sätt kan du som bor i bostadsrätt vända dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Miljöavdelningen ansvarar i sin tur för att se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar, men handlägger inte ärenden som rör störningar så som högljudda grannar. Det är inte en olägenhet enligt miljöbalken utan en ordningsfråga för polisen, störningsjouren eller fastighetsägaren.

Bostadsklagomål

Om du upplever problem med din boendemiljö ska du först vända dig till den som orsakar problemet, t.ex. om det är en granne som ger upphov till störning eller fastighetsägaren.

Om det inte hjälper, för anteckningar med datum, klockslag och vad du blir störd av. Det blir ett underlag som beskriver störningens karaktär och omfattning och underlättar vid kontakt med fastighetsägaren eller miljöavdelningen.

Om du har tagit upp det med den som äger problemet kan det vara bra att vänta ca två veckor för att ge problemägaren möjlighet att ändra beteende eller åtgärda problemet.

Hjälper det ändå inte kan du ta kontakt med miljöavdelningen. Vi kommer då behöva uppgifter som:

  • vem som lämnar klagomålet och hur vi når dig
  • vad klagomålet gäller, karaktär, omfattning och plats
  • om du har varit i kontakt med den som äger störningen och eventuellt svar
  • hur vi kan nå problemägaren

För att vi ska kunna göra en så bra utredning som möjligt är det bra om vi kan ställa fler frågor till den som lämnar klagomålet. Om du lämnar anomnymt klagomål har vi inte möjlighet att återkoppla till dig eftersom att vår utredning diarieförs. Allt som diarieförs är offentlig handling.

När vi fått in klagmålet informeras fastighetsägaren/problemägaren först och får möjlighet att lämna synpunkter eller åtgärda orsaken. Om vi inte får någon återkoppling tar vi kontakt igen och inspekterar fastigheten.

Om vi bedömer att klagomålet är obefogat meddelar vi fastighetsägaren och dig som lämnat klagomålet och avslutar sedan ärendet.

Är klagomålet befogat får fastighetsägaren en tid på sig att komma in med en åtgärdsplan och meddelar dig om när det är klart. Om det behöver åtgärsas får fastighetsägaren ett beslut om föreläggande att åtgärda problemet.

När störningen sedan åtgärdats avslutas ärendet och du som lämnat klagomålet informeras om detta.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.