Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Företag och verksamheter

Som företagare har du ansvar för att känna till vilken miljölagstiftning som gäller för din verksamhet. På den här sidan finns övergripande information utifrån miljöbalken och andra regelverk.

Innan du startar

När du planerar att starta en verksamhet eller göra en åtgärd är det bra att kontakta miljöavdelningen för att avgöra om verksamheten är anmälningspliktig eller inte.

Börja med att skriva ner vilken typ av verksamhet och i vilken omfattning du tänker starta.

Se till att du har den kunskap som krävs för din verksamhet och vilka konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö den innebär.

Hitta en lämplig plats eller lokal att bedriva verksamheten på för att minimera risker för störning eller påverkan på människors hälsa och miljön.

När verksamheten är igång

Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig får du ett beslut med villkor eller försiktighetsmått för din verksamhet som ska följas.

Om årlig rapportering krävs så ska det göras till miljöavdelningen. det ska även göras om det sker en incidient eller ett utsläpp.

Har du planer att ändra verksamheten ska miljöavdelningen också meddelas då det kan behövas en anmälan.

Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som är anpassat och uppdaterat.

Avgift för miljötillsyn

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön och att ovanstående följs. Det görs genom föranmälda eller oanmälda inspektioner, handläggning av anmälningar eller klagomål. Tillsyn omfattar även viss rådgivning och information.

Tillsynen ska betalas av den som bedriver en verksamhet och därför tar miljöavdelningen ut en tillsynsavgift enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Vissa verksamheter omfattas av årlig avgift som tas ut i början av året medan vissa verksamheter får en timavgift som tas ut efter utförd tillsyn.

Exempel på miljöfarliga verksamheter enligt 9 kapitlet i miljöbalken är t.ex.

  • Drivmedelsstationer
  • Fordonstvättar
  • Kemtvättar
  • Lackerare
  • Mekanisk verkstad
  • Tandläkare
  • Tryckerier

Det är verksamheter som omfattar användning mark som kan orsaka negativ påverkan på miljö eller hälsa. Det kan vara utsläpp till luft eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering m.m.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.