Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

VA-anslutning Attefallshus

Från den 2 juli 2014 är det tillåtet att bygga ett hus upp till 25 kvadratmeter på tomten utan bygglov. Du som fastighetsägare måste förutom bygganmälan även tänka på att anmäla och betala en engångsavgift för vatten och avlopp.

Attefallshus och andra förändringar av antalet lägenheter eller bostäder på en fastighet som är inkopplad till det kommunala VA-nätet gör att fastighetsägare dels är anmälningspliktig, dels måste betala en engångsavgift för den tillkommande lägenheten. Detta då det sker en förändring av VA-förhållandet. Se Nykvarns kommuns VA-taxa § 5.7.

VA-avgift

Avgiften är enligt 2016-års taxa för vatten och avlopp 23 500 kronor + moms, 29 375 kronor med moms.

Engångsavgift tas inte ut för byggnad innehållande bastu, dusch och relax.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn