Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Stensättra

Här hittar du information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom Stensättra tomtområde.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-06 § 129 att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand.

Utbyggnaden av kommunala vatten- och avloppsledningar inom Stensättra tomtområde pågår just nu. Nykvarns kommun samordnar förläggningen av infrastruktur med Skanovas förläggning av bredbandskanalisation.

Kommunens upphandlade entreprenör är Maskinring Sörmlandlänk till annan webbplats.

Tidplan

Tidplan för projektetPDF

Karta som visar de olika schaktsträckorna enligt tidplanenPDF

Aktuellt i projektet

Sträcka C-C1
Ledningsarbeten vid Midsommar 2-6. Vägen är helt avstängd förbi
arbetsomådet, boende hänvisas ut åt respektive håll. Vid arbeten förbi
infarter kommer dessa ej vara farbara med bil(1).
Sprängningsarbeten kommer ske på måndag och framåt, innan sprängning
sker kommer vi knacka dörr på närmsta husen och avisera om det.

Sträcka B1-B2
Ledningsarbeten på Sjöslingan 2-4.
Vägen kommer vara avstängd medans grävmaskinen är igång. Vid passage
tas kontakt med arbetslaget som gör det framkomligt för er. Det kan bli
väntetid på några minuter. Vid passage förbi infarten kommer dessa vara
avstängda (1). Ingen sprängning är planerad.


Stäcka G3-H1
Ledningsarbeten på åkermarken samt vägbyggnation mellan
Brittsommarvägen och Skogsslingan. Ingen trafik kommer påverkas av
arbetena. Ingen sprängning är planerad.


(1) Vid arbeten förbi infarter kommer dessa vara avstängda för bilar. Möjlighet att
komma in till sin fastighet kommer alltid finnas till fots. Vi vill ha en dialog
med fastighetsägaren om ni ha speciella behov och hur vi gör arbetena så
smidiga som möljligt för alla.

Se gärna TA-planer nedan.
(Trafikanordningsplan, vanligt kallad TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.)

Stensättra TA-plan 1PDF
Stensättra TA-plan 2PDF
Stensättra TA-plan 3PDF
Stensättra TA-plan 4PDF

Detaljplanen

Vi håller på att ta fram en ny detaljplan för Stensättra. Tidplanen är att planen ska kunna gå ut på samråd (första steget av tre i planprocessen) nu i höst. Vi siktar på att planen blir antagen någon gång under våren, tidiga sommaren 2018. Innan antagandet ska planen också ut på granskning. Det är under samrådet och granskningen som ni som äger fastigheter i området har chans att yttra er över kommunens förslag till detaljplan.

Läs mer om planprocessen här

Kontaktpersoner

Maskinring Sörmland

Johan Iwerbo, platschef

E-post johan.iwerbo@maskinringen.se

Telefon 070-934 98 03

Nykvarns kommun

Mikael Tjulin, projektledare

E-post mikael.tjulin@nykvarn.se

Telefon 08-555 010 88

Informationsmaterial

Maskinring Sörmlands infobrev #1PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #2PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #3PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #4PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #5PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #6PDF

Information gällande vatten och avlopp Stensättra och Berga ÖPDF

Kommunens presentation 2016-05-07PDF

Skandinavisk Kommunaltekniks presentation 2016-05-07PDF

Maskinring Sörmlands infobrev #9PDF

            

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn