Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00

Felanmälan och frågor om vatten och avlopp

Här hittar du kontaktuppgifter om du vill felanmäla vatten och avlopp eller få mer information.

Frågor om VA-taxan och anslutning till VA-nätet

Kontakta VA-ansvarig Dan Godman, telefon 08-555 010 93

Frågor om VA-räkningen och flyttningsanmälan

Kontakta ekonomiassistent Annika Alfredsson, telefon 08-555 010 14

Frågor om drift och underhåll av VA-nätet

Kontakta driftsenheten, telefon 08-555 014 50

Fel på vattenmätaren

Kontakta driftsenheten, telefon 08-555 014 50

Frågor om enskild vattenförsörjning och avloppsvattenhantering

Kontakta miljöstrateg Pernilla Barrud, telefon 08-555 010 76

Felanmälan på icke ordinarie arbetstid

Fel på vatten- och avloppsledningar anmäler du på icke ordinarie arbetstid till kommunens växel telefon 08-555 010 00, där du hänvisas vidare.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn