Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Fettavskiljare

Här kan du läsa om Nykvarns kommuns riktlinjer för fettavskiljare i den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Varför ska fettavskiljare installeras?

Fett som släpps ut i avloppet stelnar när temperaturen sjunker och avlagras på väggarna i ledningsnätet. Det kan leda till avloppstopp med översvämningar i fastigheter eller utsläpp av orenat vatten till vattendrag som följd. Fettet bidrar även till bildande av svavelväte som har en frätande effekt på våra rör och stör driften av pumpstationer och effektiviteten i reningsverk.

Skiss på en fettavskiljare

Hur fungerar fettavskiljaren

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i slamfacket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i fettfacket. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Frityrolja eller annat fett får inte hällas i avloppet som är anslutet till fettavskiljaren.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Nykvarns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) får halten av avskiljbart fett inte överstiga 50mg fett/liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som i någon form hanterar eller bereder livsmedel måste ha fettavskiljare. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en fettavskiljare installeras.

Exempel på verksamheter som kan krävas ha en fettavskiljare:

 • Café
 • Charkuteri
 • Friteringsanläggning
 • Konditori
 • Hamburgerbar
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Produktionskök
 • Salladsbar
 • Mottagningskök
 • Grill- och gatukök
 • Rökeri
 • Livsmedelsbutik

Installation av fettavskiljare

Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering och placering av fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2. Anmälan avseende installation ska göras till Nykvarns kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Tömning

Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Ett tömningskontrakt ska upprättas. Tömning ska alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion dock minst en gång per år. Tömningsentreprenören bedömer intervallets frekvens för att säkerställa dess funktion. En namngiven kontaktperson, ansvarig för fettavskiljaren ska finnas. Ansvarig ska även föra statistik över tömningarna.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.