Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Måndag kl. 18.00-19.00
Torsdag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 15.00-17.00
Lördag kl. 11.00-14.00

 

Eget dricksvatten

I Nykvarn kommun är det cirka en fjärdedel av hushållen som har vatten från egna dricksvattenbrunnar. Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvalitén och för att hålla brunnen i bra skick.

Har du en egen brunn som bara du eller din familj använder omfattas den av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Dessa regler och riktvärden gäller även för dem som tar sitt enskilda dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en sjö.

Kontroll av vattenkvalitén

Du som har egen dricksvattenbrunn och vill analysera vattnet kan gå in på Alcontrols eller Eurofins hemsida. Där kommer du att få den information du behöver för att göra en analys av ditt vatten. Prov kan lämnas in avseende bakteriologisk,- kemisk- eller radonundersökning.

Efter beställning kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig med instruktioner. Du kan sedan välja var du vill lämna in dina prover, se respektive hemsida.

Ibland behövs tillstånd

Om brunnen försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller särskilda regler.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn