Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Utom sammanhållen bebyggelse

Vad gäller utom sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när två bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg. För att kunna utnyttja lovfriheten utanför sammanhållen bebyggelse får det i praktiken inte finns någon annat- en eller tvåbostadshus (fritidshus) i närheten.

Begreppet sammanhållen bebyggelse ska inte blandas ihop med begreppet samlad bebyggelse som togs bort ur plan- och bygglagen 2011.

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse behövs inte bygglov om du ska gör mindre tillbyggnader. Du får dessutom uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadhuset kräver inte heller bygglov.

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn