Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Stålbruket

Stålbruket ett av Nykvarns äldsta hus

Huvudbyggnaden från det gamla Stålbruket tillhör en av Nykvarns äldsta byggnader. Den ligger i nära anslutning till den damm med vars hjälp man reglerade den för bruket viktiga vattenkraften som var kraftkällan för bruket.

Källorna anger att bruket kom i gång 1678, men förhärjande eldsvådor 1714 och 1729 gör det troligt att den bevarade byggnaden inte helt är från den tiden. Nykvarns bruk tillverkade ett utmärkt stål av tackjärn som togs från Norbergs bergslag.

Den i dag bevarade byggnaden ligger ett par hundra meter söder om herrgården. För ståltillverkningen fanns två brännugnar. Under 1830-talet fick bruket tillstånd att inrätta två spikhammare. Dessa var inrymda i den nu bevarade byggnaden. Nykvarns stålbruk var på sin tid störst i Södermanland. Stålbruket lades ner 1861 och efter att ha stått oanvänt i flera år, byggdes huset om till bostäder.

Rekommendationer

Stor varsamhet vid eventuella förändringar av byggnadens exteriör och omgivande miljö.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn