Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Långängen loftbod

Långängens loftbod

Långängens gård i nordvästra delen av gamla Taxinge socken har flera äldre byggnader. Den mest intressanta är loftboden från senare delen av 1780-talet den ligger som en flygel till den nuvarande huvudbyggnaden. Den senare är flyttad till gården Långängen under senare år från Dalarna och inte intressant i detta sammanhang.

Loftboden däremot har en uppbyggnad som liknar flera andra som funnits i de omgivande socknarna. Loftboden har olika rum, eller fack, som kan nås genom dörrar på långsidan. Övervåningen når man via en utvändig trappa. Till de olika rummen kommer man via en delvis täckt loftgång. En bra parallell är Näsboden från Näs i Turinge socken som flyttades till Torekällbergets museiområde 1930. Bodar av denna typ har brukats för förvaring av olika av redskap, större husgeråd och matvaror. I en del fall har även bodens övervåning tjänstgjort som tillfällig bostad under sommarhalvåret.

Rekommendationer

Stor varsamhet vid eventuella förändringar av exteriör/ och interiör, byggnaden bör inte förvanskas.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn