Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Nykvarn 1:2 - Hökmossvägen 2

Hökmossvägen 2

Alldeles i början av Hökmossvägen, på västra sidan av vägen ligger en grupp flerfamiljshus från 1950-talet. Det är tvåvåningsbyggnader med inredd vind, som har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär. Byggnaderna är goda exempel på bostadsarkitektur från det årtiondet med omsorg i detaljerna. Färgsättningen och fasadputsen är omisskännligt tidstypisk. Detaljer att uppmärksamma är bandet runt fönstren i avvikande putsfärg, de ursprungliga ingångsdörrarna, de elegant hörnavfasade gavelfönstren och takkuporna.

Rekommendationer

Skyddsbestämmelser föreslås införas i framtida detaljplanering. Vid renovering bör stor försiktighet iakttas, användning av ursprungligt material, ej byte av ursprungliga ytterdörrar, så att inte byggnadernas kulturhistoriska värde går förlorat.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn