Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Fattigstugan Turinge

Fattigstugan i Turinge

Omedelbart norr om Turinge kyrka, vid gamla landsvägen mot Mariefred, ligger Turinge sockens gamla fattigstuga. Enligt tillgängliga arkivalier uppfördes den 1780 sedan ägaren till Vidbynäs, majoren Carl Gustaf Elgenstierna, skänkt mark och innehavaren av Nykvarns bruk, majoren Axel Tham, skänkt medel och material.

Den bastanta fattigstugan var sedan i bruk för socknens fattiga fram till oktober 1921 då verksamheten flyttades över till provisoriskt ålderdomshem i Smedsbygget (se detta). I den gamla fattigstugan bodde det dock kvar några personer fram till 1945. Den sista hyresgästen bodde då kvar en trappa upp.

Byggnaden övertogs av Hemvärnet som använde byggnaden som förråd. Den funktionen hade huset fram till början av 1980-talet. Fattigstugan stod sedan utan funktion och förfallet tilltog. Bidragande orsak var att vägen höjts kraftigt och orsakade fuktskador då den gamla dräneringen delvis sattes ur spel. En annan orsak var att jordbrukaren plöjde för nära huset och orsakade skador på grunden.

I samband med europeiska byggnadsvårdsåret 1975 uppmärksammades Fattigstugan och dess bristfälliga kondition. Kommunstyrelsen lovade vidta åtgärder för att stoppa förfallet. Tidvis låg ett par presenningar över taket. Det skulle dröja till 1982 innan man åtgärdade skadorna på taket. Sedan följde segslitna förhandlingar med olika instanser som resulterade i att Riksantikvarieämbetet ställde medel till förfogande för en antikvarisk upprustning av byggnaden. Arbetena där Södertälje kommun fick bidra med en del medel kom igång våren 1986 och leddes av arkitekten, professor Ove Hidemark.

Efter färdigställandet har byggnaden haft olika hyresgäster och numera används den för handel.

Rekommendationer

Fattigstugan betraktas såsom omistlig och skall bevaras intakt.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn