Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Åbytorp i Taxinge

Åbytorp i Taxinge

Åbytorp, tidigare skrivet Åbotorp, finns omnämnt sedan 1690-talet som boställe för socknens komminister. Den nuvarande huvudbyggnaden kan dateras tillbaka till åren efter mitten av 1700-talet. Byggnaden är ganska typisk för den tidens stil med rektangulärt bottenplan i förhållandet längd-bredd som 2:1 och ett högt brutet tak med inredd vind. Åbytorp fungerade som prästgård fram till 1922. Efter detta blev huset bostad för prästgårdsarrendatorn.

Rekommendationer

Huvudbyggnaden och hela gårdsmiljön, med sina olika ekonomibyggnader, utgör en samlad enhet med äldre inslag som bör bevaras intakt för framtiden, varför områdesbestämmelser med varsamhetsinriktning bör upprättas.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn