Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Kriterier

Enligt PBL 3 kap 12§ får byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte förvanskas.

Omistligt (O)

Exteriören har mycket stort kulturhistoriskt värde. Endast synnerliga skäl kan motivera en mindre förändring i byggnadens utseende. Detaljer i inredningen kan ges motsvarande eller lägre bevarandeskydd, om dessa har kulturhistoriskt värde.

Värdefullt (V)

Lägre grad av bevarandeskydd än omistligt. Exteriören får förändras om skäl föreligger. Dokumentation bör göras. Vid behov kan skyddskrav ställas på interiören.

Intressant (I)

Inför förändringar dokumenteras byggnaden med foton och eventuellt beskrivningar. Intressanta detaljer bör sparas.

Klassningskriterier sett ur ett nationellt perspektiv.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn