Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun, bygglovsavdelningen
155 80 Nykvarn
Ange fastighetsbeteckning och diarienr.

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

Bygglovsassistent
Telefontid mån-fre kl. 9-11
Bygglovshandläggare
Telefontid tis-tor kl. 10-11 samt mån kl. 16-17 och ons kl. 15-16. 

Handlingar i pågående och nya ärenden skickar du i första hand digitalt till bygglov@nykvarn.se ange fastighetsbeteckning och diarienr.Telefon: 08-555 01000

 

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Nykvarns kommun har tagit fram ett bevarandeprogram som beskriver de viktigaste kulturhistoriskt intressanta miljöerna och objekten i kommunen.

Enligt Plan- och bygglagen 3 kapitlet 12§ får byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte förvanskas.

Nykvarns kommun har därför tagit fram ett bevarandeprogram som beskriver de viktigaste kulturhistoriskt intressanta miljöerna och objekten i kommunen.

Programmet ska tillsammans med översiktsplanen och kommande miljöprogram samt grönstrukturprogram användas som underlag vid bygglov- och planarbete.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.