Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn, vedeldad bastu etcetera) och/eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsavdelningen. Det gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Förberedelse

Innan arbetet får påbörjas, måste du fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsavdelningen.

Handlingar som du behöver skicka in

(2 exemplar)

  • Anmälan om anmälanspliktig åtgärd.
  • Planritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar eldstadens placering inne i huset.
  • Fasadritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.
  • Specifikation på eldstad (produktblad eller liknande).
  • Kontrollplan.

Handlingarna skickar du till


Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Handlingarna kan du även lämna i kundcenter i kommunens bibliotek,
Centrumvägen 26, när det är öppet.
Kommunen har ingen brevlåda

Innan eldning

Eldstaden och rökkanal ska godkännas av skorstensfejarmästaren innan eldning får ske. Vid besiktningen kontrolleras att eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Även takskyddsanordningar som till exempel takstege, glidskydd för lös markstege med mera, kontrolleras så de uppfyller kraven.

Slutbesked

Slutbesked i ärendet utfärdas så snart samtliga krav på handlingar, i beslutet om startbesked, uppfyllts och har lämnats in.

Eldning och grannarna

Vedrök innehåller ämnen som kan vara hälsoskadliga i höga halter. Problem uppstår framförallt i två situationer, i områden med tät bebyggelse och i områden med stora höjdskillnader. Den som eldar ansvarar för att röken inte besvärar grannarna. Uppstår ändå problem kan miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägga om begränsningar och förbud.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn