Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Information till grannar

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Det är Samhällsbyggnadsavdelningen som sköter grannunderrättelsen.

Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om detta.

Grannar, och andra som kan vara berörda av bygglovsbeslutet, ska underrättas eftersom de kan ha rätt att överklaga beslutet. Det är Samhällsbyggnadsavdelningen som meddelar berörda sakägare och grannar. Samhällsbyggnadsavdelningen kungör också beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Beslut om lov kan överklagas:

  • För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom 3 veckor från den dag då personen fick del av beslutet.
  • För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom 4 veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn