Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Stensättra 2:1

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnader

Fastighet: Stensättra 2:1
Ärendenummer: BMN/2017:391

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av 5 stycken modulbyggnader t.o.m. 2019-02-28 har inkommit till Bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att åtgärden sker på allmän plats/parkmark.

Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut.

 

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2018-02-16 till:
Nykvarns kommun, Bygglov
155 80 Nykvarn

eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på anslagstavlan i biblioteket/kundcenter på Centrumvägen 26.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
506.4 kB
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn