Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Bygglov

 

Telefontid Måndag-torsdag 10-12

Telefon 08-555 010 00

Ansöka om bygglov

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel upplag, plank och murar kräver också bygglov.

Enligt plan- och bygglagen krävs tillstånd för att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. I Nykvarns kommun lämnar bygg- och miljönämnden bygglov, rivningslov eller marklov.

En byggnads placering och utformning prövas i bygglovet. Nämnden prövar bland annat om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannar. Bygglov krävs i allmänhet för att uppföra en ny byggnad, tillbyggnad kräver också bygglov oavsett i vilken riktning det sker: uppåt, nedåt eller åt sidan. Att till exempel gräva ut en källare kan vara bygglovspliktigt.

Ansökan för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, anmälningspliktig åtgärd och tekniskt samråd finns hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan, som manuell rutin med blanketter.

Kontakt

Kontakta gärna oss för att få veta vad som gäller för just din fastighet om du går i byggtankar.

bygglov@nykvarn.se

Kundcenter 08-555 010 00

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn