Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Elin Hammarström- Bjelkmark, Kundtjänstassistent

Telefon 08-555 010 00

Slamtömning

Är din fastighet inte ansluten till det kommunala avloppsnätet så har du sluten tank, slamavskiljare och eller avskiljare för bad/disk/tvätt. Dessa töms genom kommunens försorg, precis som med sophämtningen. För tömningsuppdraget har kommunen anlitat Foria de kommande åren.

Schemalagd tömning

Med schemalagd tömning behöver du inte ringa när det är dags för tömning. Det är även ett billigare alternativ än att buda vid varje tillfälle (se Avfallstaxa). Vi behöver din första beställning fyra veckor innan hämtning.Vid schemalagda tömningar töms din anläggning någon dag under önskad vecka. Du beställer schemalagd tömning lättast via formuläret "Beställning av schemalagd slamtömning".

Minsta antalet tömningar för avskiljare/tank är en gång per år och vart annat år för bad/disk/tvätt. Om vi behöver göra en obligatorisk tömning kostar det mer än en budning (se Avfallstaxa).

Ingen schemalagd tömning midsommar- och julveckorna.

Budad tömning

För att buda (beställa) en tömning ringer du antingen till Kundcenter, e-post till avfall@nykvarn.se eller fyller i formuläret "Beställning av slamtömning".

Inom en vecka

Budad tömning innebär att du beställer tömning vid varje enskilt tillfälle. Observera att i Nykvarns kommun är det krav på att slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år.

Budade tömning utförs i hela Nykvarn på tisdagar och onsdagar. Vi behöver ha in beställningen senast kl. 14.00 måndagen innan. Tänk på att om du skickar in din beställning efter kl.14 blir det en akuttömning vilken kostar betydligt mer.

Akut

Ibland kan det bli nödvändigt med en akuttömning, framförallt när en tank blir full. Sker det under öppettid för ”Abonnemangs- och fakturafrågor” ringer du kundcenter. Är det utanför dessa tider ringer du på Forias akutnummer: 070 - 655 50 75.

Tömningen utförs som regel samma dag, dock senast inom 24 timmar. Endast arbetsdagar (mån-fre) räknas. Bokas en akut tömning på en fredag kan tömningen ske på måndagen.

Att tänka på innan tömning

 • Kontrollera att din slamanläggning är markerad med flagga.
 • Kontrollera att vägar är framkomliga för ett hämtningsfordon (bredd 3,5 meter, höjd 4 meter och klarar en vikt för tung trafik för 26 ton).
 • Kontrollera att vägar och gångvägar är snö- och halkfria vintertid.
 • Kontrollera att vägar och gångvägar har god sikt och framkomlighet från gräs och träd.
 • Kontrollera att slamavskiljare och slutna tankar är lätt tillgängliga för tömning.
 • Kontrollera att brunnslock är lättåtkomliga, skruvar är lossade så att de kan öppnas av en person.
 • Brunnslocket bör inte väga mer än 15 kg för att det ska kunna hanteras av en person.
 • Kontrollera att luftventiler är öppna och kopplingar åtkomliga.
 • Kontrollera att eventuell lös slang är framlagd vid tömningstillfället.
 • Tänk på att inte låta tanken bli överfull, det kan göra att du får extrakostnader.
 • Om slamtömningen inte kan genomföras, på grund av att det inte gått att komma åt anslutningen till din anläggning, tar vi ut en avgift för bomkörning.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn