Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Elin Hammarström- Bjelkmark, Kundtjänstassistent

Telefon 08-555 010 00

Abonnemangskostnad

När du byter till hemsortering får du en betydligt högre service men till en kostnad som kan jämställas med ”vanlig” hämtning av mat- och restavfall. Det erbjuder vi därför att vi tror på systemet och att det ska få en positiv effekt på vårt miljöarbete.Abonnemang

2 x 370 liter

2 x 240 liter

190 liter utan sortering, jmf

Permanentboende

2 822 kr

2 722 kr

2 862 kr

Permanent kompostering

2 228 kr

2 162 kr

-

Fritidsboende

2 010 kr

1 984 kr

2 010 kr

Fritid kompostering

Erbjuds ej

1 866 kr

-

  • Priserna är enligt gällande taxa 2017.
  • Permanentabonnemang: Hämtning varannan vecka för kärl 1 och var fjärde för kärl 2. Detsamma gäller för fritidsabonnemang under perioden maj-september, sammanlagt 11 ggr respektive 6 ggr.
  • Kompostabonnemang: Hämtning var fjärde vecka av bägge kärlen. För komposteringsabonnemang krävs godkänd kompostering av miljökontoret. 
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn