Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Utbildningschef
Susanne Englund

Telefon 08 - 555 010 30

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

 

 

Inneboende, inackordering

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig väg behöver inackordera dig, dvs bosätta dig, på studieorten.

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att:

  • Resvägens längd är minst 60 km.
  • Du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
  • Utbildningens längd är minst 15 dagar
  • Du är antagen som förstahandssökande till din gymnasieskola.

Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, utan endast ett bidrag utgår.Stödet avser boende i nio månader per läsår (september-maj). Inackorderingsersättningen bestäms utifrån det årligen uppräknade basbeloppet och utgör 1/30 av detta.

Ansökan

Ansökningsblanketten för inackorderingstillägg hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan. Om du inte är myndig ska ansökan även undertecknas av vårdnadshavare. Är du myndig undertecknar du själv din ansökan.

För att få inackorderingstillägg från läsårsstart (utbetalas första veckan i september) ska ansökan vara inskickad senast den 15 augusti.Det är samma utbetalningsrutin som för resebidraget.

 OBS! Inackorderingstillägg för studier på frigymnasium söks hos Centrala Studiestödsnämnden, se länk under Relaterad information.

Utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg utbetalas första vardagen i nästkommande månad då ansökan har inkommit till kommunen. Första utbetalning sker i september.

Utbetalningen görs i samarbete med Nordea och utbetalas för elever under 18 år till vårdnadshavaren. Från och med 18 års ålder utbetalas bidraget direkt till eleven. Bidraget sätts alltid in på mottagarens konto i Nordea eller överförs till konto i annan bank som du själv måste meddela Nordea. Bidraget betalas ut månadsvis.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter studierna är du inte längre berättigad inackorderingstillägg. Återbetalningsskyldighet föreligger om inackorderingstillägg mottagits för tid efter det att studierna avbrutits, inackorderingsförhållandena ändrats eller om du flyttar och blir folkbokförd i annan kommun.

Anmäl alltid avhopp, flyttning eller byte till annan skola till utbildningsavdelningen omgående.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.