Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Skolskjuts, inackordering mm.
Margareta Karlsson, assistent
tel 08-555 010 31
margareta.karlsson@nykvarn.se
Inneboende, inackordering

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig väg behöver inackordera dig, dvs. bosätta dig, på studieorten.

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att:

  • Resvägens längd är minst 60 km.
  • Du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
  • Utbildningens längd är minst 15 dagar
  • Du är antagen som förstahandssökande till din gymnasieskola.

Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, utan endast ett bidrag utgår.Stödet avser boende i nio månader per läsår (september-maj). Inackorderingsersättningen bestäms utifrån det årligen uppräknade basbeloppet och utgör 1/30 av detta.

Ansökan

Ansökningsblanketten för inackorderingstillägg hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan. Om du inte är myndig ska ansökan även undertecknas av vårdnadshavare. Är du myndig undertecknar du själv din ansökan.

För att få inackorderingstillägg från läsårsstart (utbetalas första veckan i september) ska ansökan vara inskickad senast den 15 augusti.Det är samma utbetalningsrutin som för resebidraget.

 OBS! Inackorderingstillägg för studier på frigymnasium söks hos Centrala Studiestödsnämnden, se länk under Relaterad information.

Utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg utbetalas första vardagen i nästkommande månad då ansökan har inkommit till kommunen. Första utbetalning sker i september.

Utbetalningen görs från och med 1 oktober 2019 i samarbete med Swedbank och utbetalas för elever under 18 år till vårdnadshavaren. Från och med 18 års ålder utbetalas bidraget direkt till eleven. Bidraget sätts alltid in på mottagarens konto i Swedbank eller överförs till konto i annan bank som du själv måste meddela Swedbank.

Byte av bank 1 oktober

Den 1 oktober 2019 byter Nykvarns kommun bank från Nordea till Swedbank. För att du ska kunna få din utbetalning i oktober måste du som har resebidrag eller inackorderingstillägg, registrera en kontoanmälan hos Swedbank. Det är ditt bankkonto och bank du vill att pengarna ska utbetalas till, som du ska registrera, oavsett vilken bank du har. Det gäller även om du redan har Swedbank idag.

För vårdnadshavare och myndig elev, som står som betalningsmottagare, görs detta på Swedbanks hemsida under kontoregisterlänk till annan webbplats.

Du kan göra detta redan nu, dock senast den 1 oktober.

Om du har frågor angående detta, vänd dig till Kundcenter på telefon 08-555 014 90.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter studierna är du inte längre berättigad inackorderingstillägg. Återbetalningsskyldighet föreligger om inackorderingstillägg mottagits för tid efter det att studierna avbrutits, inackorderingsförhållandena ändrats eller om du flyttar och blir folkbokförd i annan kommun.

Anmäl alltid avhopp, flyttning eller byte till annan skola till utbildningsavdelningen omgående.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.