Förbättrat kvalitetsarbete efter Skolinspektionens rapport

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Nykvarns skolor. Nu har rapporten kommit och den belyser att verksamheternas systematiska kvalitetsarbete måste förbättras och att det behövs rutiner kring dokumentation av särskoleelever.

- Det var väntat att Skolinspektionen skulle se att vi har svagheter inom dessa områden. Vi är mitt uppe i ett arbete med att ta fram bättre rutiner och att utveckla verksamheterna, säger Inger Fransson utbildningschef i Nykvarns kommun.

Kommunen har fram till 1 maj på sig att åtgärda de brister Skolinspektionen har uppmärksammat kring dokumentation inom grund- och gymnasiesärskolan.

- De elever vi har inom särskolan är rätt placerade men våra rutiner kring dokumentation har brustit. Vi har kommit en god bit på vägen i att ta fram bra och säkra rutiner, säger Inger Fransson.

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem har kommunen fått ett föreläggande och bristerna ska vara åtgärdade 1 september.

- Vi har alltid jobbat långsiktigt med att utveckla våra verksamheter. Nu ska vi ta fram rätt verktyg för att följa upp verksamheternas resultat. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att ta vara på en av Sveriges bästa skolverksamheter, säger Inger Fransson.

Hon tycker att arbetet med Skolinspektionen under hösten har varit givande.

- Det är alltid bra att granska sin verksamhet, man får nya tankar kring förbättringar, säger Inger Fransson.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn