Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 31 Nykvarn

Kontaktperson

Tord Tjernström
samordnare för kulturskolan

Telefon 08-555 010 49

Avgifter

Kursavgifter, instrumenthyra och bildkonstmaterial debiteras två gånger om året, hösttermin och vårtermin.

Elever som är inskrivna och som ej har lämnat in en skriftlig uppsägning, senast den 1 oktober på höstterminen och 1 februari på vårterminen, kommer debiteras full avgift.

Kurs

Avgift

Instrumentmusik

850 kr/termin (noter och förbrukningsmaterial tillkommer)

Bildkonst

850 kr/termin (material tillkommer)

Instrumenthyra

300 kr/termin och instrument

Bildkonstmaterial

300 kr/termin

 

Du som har gått i Kulturskolan under grundskoletiden och går över till högre studier, fram tills du är 25 år, betalar samma avgift som tidigare. När du börjar förvärvsarbeta betalar du en högre avgift för dina kurser på kulturskolan.(se nästa avsnitt) Du skall själv anmäla till Kulturskolan om/när du börjar att förvärvsarbetar och detta gäller även innan du fyllt 25 år.

Avgifter för förvärvsarbetande

När du börjar förvärvsarbeta betalar du en högre avgift för dina kurser i Kulturskolan. Du skall själv anmäla till Kulturskolan om/när du börjar att förvärvsarbeta. 

Kurs

Avgift

Instrumentmusik

1700 kr/termin (noter och förbrukningsmaterial tillkommer)

Bildkonst

1700 kr/termin (material tillkommer)

Instrumenthyra

600 kr/termin och instrument

Bildkonstmaterial

600 kr/termin

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn