Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Sylvia Krenn, Studie och yrkesvägledare

Telefon 08 - 555 010 36

SMS 073-856 20 36

Facebook www.facebook.se/SYV Sylvia 

Studier utomlands

Som gymnasieelev folkbokförd i Nykvarn har du möjlighet att studera ett läsår utomlands

Nykvarns kommun beviljar inte s.k. skolpeng för grundskola utomlands. Gymnasieelever som är folkbokförda i Nykvarn har i vissa fall möjlighet att ta med den s.k. skolpengen vid studier utomlands. Villkoren för att kommunen ska bevilja skolpeng utomlands är att: 

  • eleven är folkbokförd i Nykvarns kommun under studietiden
  • studierna utomlands omfattar max 1 läsår
  • tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna så att studierna inte leder till att eleven behöver förlängd studietid på gymnasiet
  • skolan följer svensk läroplan och är godkänd av Skolinspektionen
  • eleven är antagen och har tackat ja till en plats i svensk gymnasieskola

Nykvarns kommun beviljar skolpeng som motsvarar KSL:s prislista för programpeng. Skolpengen utbetalas till skolan, ej till elev eller vårdnadshavare. Vid studier utomlands beviljar kommunen inget inackorderingsbidrag. Vårdnadshavare alternativt myndig elev är skyldiga att skriftligt informera utbildningsavdelningen i Nykvarns kommun om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn