Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson, assistent

Telefon 08 - 555 010 31

Rektorer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer finns på respektive skola.

Val av skola till förskoleklass

Här hittar du information om skolvalet till förskoleklass samt information angående placering på fritidshem för läsårsstarten hösten 2019.  

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2019. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

I januari 2019 kommer vårdnadshavare för barn födda 2013 som är folkbokförda i Nykvarns kommun få en skolvalsblankett hemskickad. Blanketten gäller val av skola till förskoleklass med start aaugusti 2019 och ska skickas tillbaka till kommunen senast den 10 februari 2019 (använd bifogat svarskuvert). Blankett inkommen efter detta datum beaktas ej.

Vi har för närvarande ingen möjlighet att ta emot elever boende i en annan kommun.

På blanketten ska du göra tre val genom att att sätta en siffra 1-3 framför ditt önskemål. Under ansökningsperioden finns även blanketten att hitta här på hemsidan. Mer om våra olika skolor kan du läsa under Grundskolor.

Vi placering tittar vi på:

1. Era önskemål. Vi placerar så många barn som möjligt enligt era förstahandsval. I de fall där det är fler sökande än det finns skolplatser i årskursen tittar vi på eventuella andrahandsval men också på: 

2. Den relativa närhetsprincipen. Med detta menas att vi tittar på skillnaden i gångväg till den valda skolan jämfört med den alternativa skola som ligger närmast barnets hem. Det kan innebära att ett barn inte blir placerad på den skola som ligger närmast hemmet eftersom det finns barn som har längre väg till en annan skola och därför får förtur till den valda.

I de fall ansökan kommer in försent, eller inte alls, placerar vi barnet på den skola där det finns lediga platser.

Senast i mars 2019 kommer ni få ett placeringsbeslut samt välkomstbrev från skolan där ert barn blivit placerat med mer information.

Relativa närhetsprincipen

Relativa närhetsprincipen

Fritidshem:

Om ditt barn i dagsläget går i förskola i mer än 15 timmar i veckan får barnet automatiskt en plats på fritidshem. Du behöver inte göra en ny anmälan. Har du inte behov av fritidshem behöver du säga upp förskoleplatsen via e-tjänsten. 

Om barnet går 15 timmar i veckan (avgiftsfri) eller inte har en förskoleplats och du är i behov av en fritidshemsplacering ska ni ansöka om det via e-tjänsten här på hemsidan.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.