Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson

Telefon 08 - 555 010 31

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Val av skola till förskoleklass

Här hittar du information om skolvalet till förskoleklass samt information angående placering på fritidshem för läsårsstarten hösten 2018.  

Val av skola till förskoleklass:

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

I januari 2018 kommer vårdnadshavare för barn födda 2012 som är folkbokförda i Nykvarns kommun få en skolvalsblankett hemskickad. Blanketten gäller val av skola till förskoleklass med start augusti 2018 och ska skickas tillbaka till kommunen senast den 31 januari 2018 (använd bifogat svarskuvert). 

På blanketten kan du ange en eller flera skolor och även prioritera dem genom att sätta en siffra framför ditt önskemål. Under ansökningsperioden finns även blanketten att hitta här på hemsidan. Mer om våra olika skolor kan du läsa under Grundskolor.

Vi placering tittar vi på:

1. Era önskemål. Vi placerar så många barn som möjligt enligt era förstahandsval. I de fall där det är fler sökande än det finns skolplatser i årskursen tittar vi på eventuella andrahandsval men också på: 

2. Den relativa närhetsprincipen. Med detta menas att vi tittar på skillnaden i gångväg till den valda skolan jämfört med den alternativa skola som ligger närmast barnets hem. Det kan innebära att ett barn inte blir placerad på den skola som ligger närmast hemmet eftersom det finns barn som har längre väg till en annan skola och därför får förtur till den valda.

I de fall ansökan kommer in försent, eller inte alls, placerar vi barnet på den skola där det finns lediga platser.

Senast i mars 2018 kommer ni få ett placeringsbeslut samt välkomstbrev från skolan där ert barn blivit placerat med mer information.

Relativa närhetsprincipen

Relativa närhetsprincipen

Fritidshem:

Om ditt barn i dagsläget går i förskola i mer än 15 timmar i veckan får barnet automatiskt en plats på fritidshem. Du behöver inte göra en ny anmälan. Istället behöver du gå in och säga upp fritidshemsplatsen senast 2 månader före skolstart om ditt barn inte är i behov av fritidshem. Detta gör du via e-tjänsten här på hemsidan.

Om barnet går 15 timmar i veckan (avgiftsfri) eller inte har en förskoleplats och ni är i behov av en fritidshemsplacering ska ni ansöka om det via e-tjänsten här på hemsidan.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn