Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Förskola och barnomsorg

Alfabetet

Nykvarn är en ung tillväxtkommun. Befolkningen i Nykvarn ökar mest jämfört med alla kommuner i hela landet. I de bostäder vi bygger flyttar många barnfamiljer in och behovet av bra förskolor och skolor är stort.

I Nykvarn finns åtta kommunala förskolor och en förskola i privat regi.

Livslångt lärande

Lärandet sker från födelsen och genom hela livet. I Nykvarn löper lärandets röda tråd genom våra förskolor, skolor och genom vuxenutbildning.

Nya riktlinjer och köregler

Utbildningsnämnden beslutade den 5 december 2013 att utöka vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa som har barn inskrivet på förskola från 15 till 20 timmar per vecka från och med den 1 januari 2014.

Den utökade vistelsetiden innebär att barn i åldersgruppen 1 till 3 år till föräldralediga och/eller arbetslösa föräldrar har rätt att vistas på förskolan 20 timmar per vecka inom ordinarie maxtaxa.

Barn i åldersgruppen 3 till 5 år, som är berättigade till avgiftsfri förskola, har också rätt att vistas 20 timmar per vecka, men då till ordinarie maxtaxa. Alternativt är att endast nyttja den avgiftsfria vistelsetiden på 15 timmar per vecka som är allmän förskola och lagstadgad.

Vanliga frågor

På kommunens hemsidan kan kan du logga in med e-legitimation och ändrar ditt barns schema, ändra inkomst eller säga upp ditt barns plats.  

Barnet ska ha fyllt 1 år innan det kan börja på förskola

Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen. Hör med din förskola hur de brukar lägga upp inskolningstiden.

Du kan ställa ditt barn i kö tidigast 6 månader önskad placering

All skattepliktig inkomst räknas som avgiftsgrundande inkomst. När det gäller inkomst från förvärvsarbete ska man alltid ange lönen före skatt (bruttolön)

Förskolan är öppet även på sommaren men eftersom antalet barn är lägre under sommaren slås verksamheterna ihop. Varje förskola informerar om vilka rutiner som gäller detta

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn