Kontakta oss

Besöksadress

Malmlidsvägen 4
155 34 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Lars Lundberg, förskolechef

Telefon 08 - 555 012 70

Skogsbackens förskola

Vi arbetar med Sveriges framtid! Barnets sociala/emotionella utveckling, språkligt lärande, skapande,matematik, konstruktion, musik, rörelse är fokus.

Skogsbackens förskola

Den pedagogiska personalen är organiserade i fyra arbetslag. Grundbemanningen är tre heltider per avdelning; två förskolelärare och en barnskötare. Det kan dock variera utifrån barnens behov och barngruppens sammansättning. Förskolan har eget tillagningskök med en kokerska på deltid. Förskolechefen delar sin tid mellan två förskolor.

Pedagogerna arbetar mycket med barnens sociala/emotionella utveckling, matematik skapande, konstruktion, musik, rörelse, språkligt lärande samt verksamheter utomhus. Exempel på detta är den dagliga utevistelsen som inbjuder till rörelse, utmaning, olika planerade naturupplevelser och skogsdagar. 

 

Förskolan stänger kl. 16.00, pedagogerna har APT

Måndag den 21 maj 2018

 

Förskolan stängd hela dagen, studiedag för personalen

Tisdag den 5 juni 2018

 


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn