Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Inger Fransson, utbildningschef

Telefon 08 - 555 010 30

 

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Faktura

Avgiften för förskola och fritidshem/klubben betalas för innevarande månad. Fakturan kommer omkring den 15:e i varje månad och förfallodag är den sista i månaden.

Avgiften beräknas alltid på den/de vårdnadshavares inkomst som barnet är folkbokförd hos, dit även fakturan skickas. Avgiften faktureras 12 månader per år.

Betala med e-faktura eller autogiro

Som kund i Nykvarns kommun har du möjlighet att betala dina räkningar via E-faktura eller autogiro. Blankett hittar du under E-tjänster och blanketter.

Om du inte betalar i tid

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor, samt räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning tillämpas i följande fall:

  • Efter två obetalda avgifter
  • Platsen erhållits på grund av oriktiga uppgifter
  • Platsen har inte utnyttjats under två månader utan giltigt skäl
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn