Nyhetsarkiv

20 juli 2018

I början på veckan upptäckte vi misstänkt algblomning vid Taxingebadet och avrådde då från bad. Nu är det fritt fram att bada där igen.

Läs mer om Taxingebadet
19 juli 2018

Lääninhallitus on pelastuspalveluviranomaisten kehotuksesta päättänyt kieltää avotulen sytyttämisen koko Tukholman läänissä erittäin korkean metsä- ja maastopalovaaran vuoksi.

Läs mer
19 juli 2018

Räddningsinsatsen efter skogsbranden i Båglanberget är nu avslutad och räddningstjänsten har lämnat platsen.

Läs mer om räddningsinsatsen
19 juli 2018

Branden är släckt och är nu i eftersläckningsfasen. Det är en styrka kvar och de räknar med att lämna platsen vid kl. 18.00 ikväll.

Läs mer om branden
17 juli 2018

Det är en pågående brand i skogen öster om väg 509 vid Båglanberget. Brandkåren är på plats och bekämpar branden. Räddningstjänsten anger att det inte är någon fara för bebyggelse.

Läs mer om branden
17 juli 2018

Vi har uppmärksammat algblomning intill Taxingebadet. Var försiktiga med att låta barn eller djur bada eftersom de lätt kan få i sig vattnet. Skyltar kommer att sättas upp vid badplatsen.

Läs mer om algblomning
17 juli 2018

Brandrisken är hög i skog och mark och länsstyrelsen har nu infört edningsförbud i hela länet. Denna gång omfattar förbudet även särskilt iordningställda publika grillplatser.

Läs mer om eldningsförbudet
16 juli 2018

Nykvarns kommun och Södertälje Sportfiskeklubb inbjuder familjer bosatta i Nykvarns kommun till kräftfiske i kommunens fiskevatten i sjön Yngern. Sexton pass kommer att lottas ut.

Läs mer om kräftfiske i Yngern
13 juli 2018

Det varma vädret påverkar tillgången till bete och foder för djuren. Mark som kommunen äger är utarrenderad men det finns just nu flera olika initiativ för att hjälpa markägare med foder och djurägare att enkelt komma i kontakt med varandra.

Läs mer om foderbrist
12 juli 2018

Boken ”Välkomna Hit” är skriven för nyanlända barn och vuxna som hjälp att lära känna det svenska samhället. Varje såld bok genererar en gratis bok till en nyanländ familj och Nykvarn har tilldelats 180 böcker. Boken delas ut och används i svenskundervisningen som kommunen anordnar under sommaren.

Läs mer om språksatsningen
11 juli 2018

Under sommaren tas det prover på kommunens badvatten för att undersöka vattenkvaliteten. I Nykvarn finns tre bad registrerade som EU-bad: Hökmossbadet, Taxingebadet och Lövnäsbadet. Prover tas även på Sundsviksbadet. Provsvaren visar att vattnet är tjänligt på badplatserna. 

Läs mer om baden
09 juli 2018

Med anledning av Folkets parks 100-års jubileum bjuder parken på flera barnteaterföreställningar i sommar. Tisdagen den 10 juni kl. 10.30 tar dramapedagogen Gabriella Silander med barnen på en fantasiresa.

Läs mer om barnteater i parken
06 juli 2018

Sommar, sol och semester - nu har den stora badsäsongen börjat. Med fler som badar ökar belastningen på badvattnet, men i Nykvarn får badvattnet högsta betyg.

Läs mer
06 juli 2018

Idag fredagen den 6 juli öppnades parkeringsgaraget i centrum med bandklippning av kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg.

Läs mer om parkeringsgaraget
06 juli 2018

Detaljplan Nykvarn 1:509 m.fl. vann 2018-06-22 laga kraft och är därmed gällande.

Läs mer
05 juli 2018

Under juli månad ska bullerplanket vid Hökmossvägen målas. För att skydda arbetsplatsen måste delar av vägbanan spärras av.

Läs mer om arbetet
04 juli 2018

Firandet av Nykvarns Folkets Park 100 år fortsätter med en show med Siw Malmkvist, Ann-Louise Hanson och Towa Carson den 6 augusti. De tre artisterna har sammanlagt underhållit oss i 186 år.

Läs mer om showen
03 juli 2018

Hemma över semestern? Hämta tips och information på aktiviteter och utflyktsmål i turistbyrån och passa på att tävla om fina priser!

Läs mer om tävling för hemmaturister
29 juni 2018

Njut av naturen i sommar - men tänk på att allemansrätten också medför skyldigheter.

Läs mer
28 juni 2018

Mellan den 2-3 juli är Rudkällavägen avstängd för genomfartstrafik på grund av asfaltering. Boende i området kan fortfarande köra in och ut till sina fastigheter och hämtning och lämning på Skogbackens förskola påverkas inte av avstängningen.

Läs mer om avstängningen
25 juni 2018

Lämna din mailadress i kundcenter och gilla kommunens Facebooksida så får du en mjukglass. Det erbjudandet har näringslivsenheten i dagarna skickat till en rad företag i Nykvarn.

Läs mer om sommarhälsning till företag i kommunen
21 juni 2018

Detaljplan för del av Grytan 3 är ute på samråd mellan 2018-06-21 och 2018-07-12.

Läs mer
20 juni 2018

Midsommarhelgen närmar sig och i anslutning till den har kundcenter och biblioteket ändrade öppettider.

Läs mer om kommunens öppettider under midsommar
18 juni 2018

I vissa delar av kommunen finns det fler förskolebarn än vad förskolorna i närheten kan ta emot. Alla barn får dock plats på önskat datum i höst men kanske inte på den förskola vårdnadshavarna önskat i första hand.

Läs mer om plats för alla barn i förskolan
15 juni 2018

Avslutningen avklarad och snart får även personalen semester

Läs mer
15 juni 2018

Med uppsökande verksamhet vill kommunen skapa tryggare miljöer för ungdomar i sommar. 

Läs mer om sommarlovet
13 juni 2018

Från och med den 12 juni har biblioteket utförsäljning av böcker och tidningar för att göra plats för nyheter. Lagerrensningen pågår hela sommaren och utbudet fylls på kontinuerligt.

Läs mer om utförsäljningen
11 juni 2018

Under medborgardialogen som genomfördes den 7 maj kunde medborgarna svara på hur man upplever tryggheten i Nykvarn och lämna önskemål om prioriteringar. Det framkom att medborgarna vill se ökad polisiär synlighet, fler trafikkontroller och ungdomssatsningar.

Läs mer om medborgardialogen
11 juni 2018

Idag måndagen den 11 juni ska platsen intill Södertäljevägen, på tomten där det gamla filterhuset stod, börja röjas inför byggandet av ett nytt vattentorn.

Läs mer om trädfällning
11 juni 2018

Tisdagen den 12 juni har avfallskundtjänsten stängt. Vid akut behov av slamtömning, ring 070-655 50 75.

Läs mer om avfallskundtjänsten
07 juni 2018

Varmt välkomna till årets skolavslutning den 14/6 i Folkets Park

Läs mer
07 juni 2018

Årets firande av nationaldagen och Nykvarnsdagen bjöd på högtidstal, artister för alla åldrar och ett strålande väder. Under dagen fylldes parken av publik och av föreningar som visade upp sina verksamheter.

Läs mer
07 juni 2018

Med anledning av byggstart för allmän väg och bostäder ska skogen mitt emot Turingeskolan avverkas. Avverkningen startar efter skolavslutningen den 14 juni och avgränsas med byggstängsel och reflexskyltar.

Läs mer om skogsavverkningen
05 juni 2018

Med anledning av omkopplingsarbeten vid nyförläggning av vattenledningar vid Ladvreta stängs vattnet av torsdagen den 7 juni mellan kl 09:30 och 13:00.

Läs mer om vattenavstängningen
05 juni 2018

Tisdagen den 12 juni har du möjlighet att få 15 minuters gratis juridisk rådgivning i familjerättsliga frågor.          

Läs mer om juridisk rådgivning
04 juni 2018

Som kommundirektör har du det övergripande ansvaret för att kommunens olika verksamheter och tjänstemannaorganisationen driver arbetet framåt mot uppsatta mål och att beslut verkställs.

Läs mer om kommundirektörstjänsten
04 juni 2018

Rollen som CIO/IT-och digitaliseringschef är ny och innebär ett strategiskt arbete med att utveckla IT-verksamheten i kommunen och samtidigt fungera som ansvarig för IT-enheten.

Läs mer om CIO/IT-och digitaliseringschefstjänsten
01 juni 2018

Detaljplan Nykvarn 1:509 m.fl. (Lillhaga förskola) antogs av Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun 2018-05-24 § 53.

Läs mer
01 juni 2018

En kontrollfunktion och en länk mellan medborgare och kommun. Ungefär så blir rollen för kommunens nya dataskyddsombud Ulrica Mellergård som tillträder en ny tjänst i Nykvarn och Salem i dag, den 1 juni.

Läs mer om nya dataskyddsombudet
31 maj 2018

Det börjar med linedance och slutar med Hjärnruset. Nu är programmet spikat för sommaren i Folkets Park. Välkommen till en varierad och välmatad 100-årssäsong!

Läs mer
31 maj 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08 §89 att skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan på samråd. Syftet med planen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Stensättra till permanentboende.

Läs mer om detaljplan för Stensättra 1:2 m.fl.
31 maj 2018

Vi vill veta vad du som vårdnadshavare till barn i våra förskolor och skolor tycker om kommunens förskole- och skolverksamhet.

Läs mer om enkäter för skola och förskola
30 maj 2018

Nu skickas SL-kort ut till de skolungdomar som har rätt till gratis resor med kollektivtrafiken på sommarlovet.

Läs mer om gratis SL-kort till skolungdomar
30 maj 2018

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan till och med vårterminen det år du fyller 20 år ha rätt till resebidrag eller inackorderingstillägg.

Läs mer om resebidrag och inackorderingstillägg
30 maj 2018

- Vihkosen tarkoituksena on auttaa Nykvarnin kunnan työntekijöitä, niin että he löytävät tarvittaessa nopeasti suomenkielisiä sanoja ja sanontoja, toteaa suomen kielen hallintoalueen projektinvetäjä Sari Kyhälä.

Lue lisää kieliavusta
30 maj 2018

Tämä viikko on kriisivalmiusviikko koko Ruotsissa. Silloin kaikkiin kotitalouksiin lähetetään esite Om krisen eller kriget kommer (Kriisin tai sodan tullessa).

Lue lisää esitteestä
29 maj 2018

Vår nuvarande utbildningschef går vidare till nya utmaningar och nu söker vi dig som vill fortsätta kommunens resa mot Sveriges bästa skola 2035.

Läs mer om ny utbildningschef
29 maj 2018

På grund av pågående brand på Tveta avfallsanläggning hänvisas besökare till återvinningscentralen istället till Returen på Bovallsvägen 5.

Läs mer om branden
28 maj 2018

Fredagen den 1 juni stängs parkeringen vid Järnavägen (intill Circle K) av för underhåll och städning.

Läs mer om parkeringen
26 maj 2018

Solen gassade och historien kom nära. 100-årsfirandet av Folkets park blev en folkfest för alla åldrar.

Läs mer om 100-årskalaset i parken
25 maj 2018

Det varma vädret håller i sig – och nu ligger bryggorna i vattnet vid kommunens badplatser.

Läs mer
25 maj 2018

Grattis alla ni som brukar äta i Nykvarns skolor. Ni får mat från några av Sveriges bästa skolrestauranger. Tre skolor plus kommunens måltidschef är nominerade i White Guide Juniors årliga tävling.

Läs mer om White Guide Juniornomineringarna
25 maj 2018

I dag börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla inom hela EU. Det betyder bland annat att det blir lite enklare för medborgare att skydda sin personliga integritet gentemot företag och myndigheter.

Läs mer
23 maj 2018

Det ska vara enkelt att driva företag i Nykvarn. Det är en av målbilderna i Nykvarns vision 2035. För att skapa nya möjligheter för samtal, idéer och möten lanseras nu tre nätverk för kommunens företagare.

Läs mer om nya mötesplatser för företagare
23 maj 2018

Ungdomsorkestern från Nykvarn tog i helgen hem segern som bästa blåsorkester vid festivalen MusikRUM i Västerås.

Läs mer om Ungdomsorkesterns pris
22 maj 2018

Närmare hälften av de livsmedel som går till skolor, förskolor och äldreboende i Nykvarn är ekologiska. Det är en bra bit över genomsnittet i landet.

Läs mer om ekomat i Nykvarns kommun
21 maj 2018

Nästa vecka är det krisberedskapsvecka i hela landet. Då skickas broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll.

Läs mer om broschyren Om krisen eller kriget kommer
18 maj 2018

Vad gör du om vardagen vänds upp och ner? Om strömmen går, internet dör och vattnet slutar strömma ur kranen? Passa på att lära dig mer om krisberedskap under kommunens krisberedskapsvecka.

Läs mer om krisberedskapsveckan
18 maj 2018

Brandrisken är hög i skog och mark och länsstyrelsen har nu infört edningsförbud i hela länet.

Läs mer
17 maj 2018

Under pingst har kundcenter och biblioteket förändrade öppettider.

Läs mer om pingsthelgen
17 maj 2018

Näst bäst i landet! Igår kväll korades årets Superkommun. Nykvarn kom på andra plats och kan därmed stolt kalla sig för landets Silverkommun. 

Läs mer om Nykvarns silverplacering
09 maj 2018

Ett nytt team för trygg hemgång ska se till att övergången från sjukhus till vardag i bostaden går smidigare för den som är äldre.

Läs mer om trygg hemgång
08 maj 2018

Den här veckan har avfallskundtjänsten ändrade öppettider på grund av Kristi himmelfärdshelgen.

Läs mer om öppettider i helgen
04 maj 2018

Med start den här veckan börjar säsongens uppfräschning av vägar och asfaltsbeläggningar i kommunen. Fram till slutet av september ska ett antal sträckor få bland annat ny asfalt och i vissa fall även belysning.

Läs mer om sommarens asfalteringsarbeten
02 maj 2018

-Tanken med häftet är att personalen i Nykvarns kommun kan snabbt vid behov slå upp ord och vardagliga fraser på finska, säger Sari Kyhälä, projektledare för finskt förvaltningsområde.

Läs mer om språkhjälp
30 april 2018

Den 1 maj fyller den 100 år, Folkets park i Nykvarn. Det ska firas den 26 maj med lekar, dans, musik, historiska kläder och mycket mer.

Läs mer om Folkets park 100 år
26 april 2018

Snart dags att fira nationaldag och Nykvarnsdagen. Och hög tid att ansöka om en svensk flagga.

Läs mer om att ansöka om flagga eller fana
25 april 2018

Vill du stötta en ung person under kortare eller längre tid? Vi söker just nu kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Läs mer om att vara kontaktperson eller kontaktfamilj
24 april 2018

Imorgon stängs vattnet av på delar av Gammeltorpsvägen när en läcka ska lagas.

Läs mer
24 april 2018

Passa på att boka slamtömning senast på fredag ifall du behöver den gjord nästa vecka.

Läs mer om slamtömning och valborg
23 april 2018

Den vattenläcka som tidigare i dag uppstod utanför Gammeltorpsvägen 5 är nu åtgärdad.

Läs mer om vattenläcka på Gammeltorpsvägen
20 april 2018

Valfunktionärer sökes till valet den 9 september.

Läs mer om att vara valfunktionär
19 april 2018

Två gånger till under våren har du chans att träffa en jurist för 15 minuters gratis rådgivning i familjerättsliga frågor.         

Läs mer om juridisk rådgivning
19 april 2018

Nykvarn – en superkommun? Chanserna är goda. Kommunen har gått vidare till final i den rankning som tidningen Dagens Samhälle gör varje år.

Läs mer om Nykvarn på finalplats
17 april 2018

Efter midsommar blir det enklare att promenera och cykla mellan Rimsjöhöjden och Brokvarn.

Läs mer
17 april 2018

Nu har du chans att bli av med ditt farliga avfall. På fredag kommer miljöbilen till återvinningsstationen vid Lundavägen, bakom Circle K. 

Läs mer om miljöbilen
16 april 2018

Den här veckan går sandsopningen in i en intensiv fas. Kommunens skolor och centrumparkeringen står näst på tur.

Läs mer
12 april 2018

Dags att vinterröja i trädgården. På lördag kan du lämna ditt trädgårdsavfall vid gatukontoret.

Läs mer
10 april 2018

Våren är äntligen här. Det betyder att gruset sopas undan från gator, gång- och cykelvägar.  

Läs mer
10 april 2018

Tycker du om musik, kan finska och vill åka på roligt läger? SVT Finska söker barn i åldrarna 9-11 till programmet Musikkollot.

Lue lisää leiristä
09 april 2018

Engagerade medarbetare, lyhörda handläggare och konkreta tips till nyanställda. Det är några av förklaringarna till varför hemtjänsten i Nykvarn är näst bäst i Sverige vad gäller bemötande och trygghet.

Läs mer
09 april 2018

Vattenläckan på Räfsvägen måndagen den 9 april är nu lagad.

Läs mer om vattenläckan
09 april 2018

Vi har för närvarande en vattenläcka på Räfsvägen och jobbar med att åtgärda problemet. Tappställe finns nu i korsningen Granebovägen/Ängsvägen. Ytterligare ett tappställe kommer att ställas ut på Räfsvägen inom kort. Vi återkommer med mer information löpande.                          

Läs mer om vattenläcka
06 april 2018

Lördagen den 14 april anordnar biblioteket en Grön lördag med fokus på återvinning. Byt kläder med andra och hör Andreas Jakobsson berätta om hur han levt på mataffärernas sopor under fyra års tid. Träblåsensemble från Nykvarns ungdomsorkester står för musikunderhållningen.

Läs mer om Grön lördag
05 april 2018

Under veckorna 15, 16 och 17 är det tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning.

Läs mer om eldningsveckor
05 april 2018

På grund av byte till ett nytt ärendehanteringssystem kommer trafikingenjören, bygglov och miljöenheten vara svåra att nå på telefon under vecka 15. Under veckan nås de enklast via e-post.

Läs mer om bygglov, miljö och trafik
29 mars 2018

Nykvarns kommuns utbildningschef Inger Fransson slutar.

Läs mer om utbildningschefen
28 mars 2018

Ola Edström slutar som kommundirektör den 31 augusti för att gå i pension. - Tidpunkten för ett skifte på den här posten är helt rätt. Med en ny vision och ny organisation är utgångsläget för min efterträdare utmärkt, säger Ola.

Läs mer om pensionsavgången
28 mars 2018

Avfallsenheten önskar glad påsk och hälsar att ni som har sophämtning på långfredagen och annandag påsk får tömt som vanligt.

Läs mer om sophämtningen
27 mars 2018

Under påsken har kundcenter och biblioteket förändrade öppettider.

Läs mer om påskhelgen
23 mars 2018

Lördagen den 24 mars är det dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Mellan kl. 20.30-21.30 släcks kommunhuset ned för att stödja världens största miljömanifestation Earth hour.

Läs mer om Earth hour
22 mars 2018

Genom att besöka biblioteket på webben kan du bland annat få lästips och beställa eller låna om böcker. Den nya webbplatsen är användarvänlig via både dator, mobil och platta

Läs mer om bibliotekets nya hemsida
20 mars 2018

Vill du lära dig mer om digitala tjänster som kan underlätta din vardag? Ta chansen och kom till Nykvarns bibliotek den 22 mars. Nykvarns bibliotek, Nykvarns kommun, Stockholms läns landsting/1177 och Swedbank är på plats för att visa tjänster och svara på frågor.

Läs mer om All digital week
20 mars 2018

Samråd om förslag till stråkstudie mot Taxinge, Finkarby, Nygård och Svartbro.

Läs mer
19 mars 2018

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2018-02-20 §38 att skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan på granskning.

Läs mer
16 mars 2018

Nära 600 personer besökte Nykvarns kommuns jobbmässor den 12 och 13 mars. Utställarna sökte personal till ca 380 platser.

Läs mer om mässorna
16 mars 2018

Från och med den 15 mars är det inte längre möjligt att ansöka färdtjänst digitalt via 1177/Vårdguiden. En ny väg för digital ansökan kommer att införas via Mina sidor på färdtjänstens hemsida under hösten 2018.

Läs mer om digital färdtjänstansökan
14 mars 2018

Den 9 januari höjdes priset på färdtjänstresor med 2 kr vilket innebär att det nya priset per resa upp till 3 mil blir 76 kr. Högkostnadsskydden höjdes den 1 februari till 860 kr för helt pris och 570 kr för reducerat pris.

Läs mer om nya priserna för färdtjänst
14 mars 2018

Hökmossens förskola och Turingeskolan har sommaröppet

Läs mer om sommaröppet
13 mars 2018

Nykvarns Rotaryklubb har utsett Therese och Jonas Kristiansson på Turinge ost & vin AB till Årets företagare 2018.

Läs mer om årets företagare
12 mars 2018

Kommunen planerar att riva Lillhaga förskola och bygga en ny förskola på samma plats. För att kunna skapa en tillräckligt stor förskolegård tar kommunen därför fram en ny detaljplan.

Läs mer
08 mars 2018

Nu står det klart vilka utställare som finns på plats på årets två jobbmässor. Ta chansen och sök sommarjobb eller jobb hos någon av dessa arbetsgivare.

Läs mer om jobbmässorna
08 mars 2018

Vattenläckan i Gammeltorpsområdet är nu lagad. Visst arbete återstår imorgon fredag 9 mars.

Läs mer om vattenläckan
07 mars 2018

De villaägare som inte nappade på erbjudande om hemsortering 2017 har nu i dagarna få ett nytt erbjudande hemskickat. Anmälan är öppen till den 3 april.

Läs mer om hemsortering för villaägare
06 mars 2018

Under mars månad besöker Södertörns brandförsvarsförbund utvalda adresser i Nykvarn för att berätta om hur man kan förhindra brand och hur man kan agera om olyckan är framme. Berörda bostadsområden är informerade om besöket.

Läs mer om hembesöket
05 mars 2018

Under våren har du en gång i månaden möjlighet att få 15 minuters gratis juridisk rådgivning i familjerättsliga frågor.          

Läs mer om juridisk rådgivning
02 mars 2018

Projektet ”Stolt sverigefinne” startades med ett Instagram-konto där sverigefinska ungdomars vardag skulle lyftas upp och visas fram. Projektet växte med bok med berättelser om de unga sverigefinnarnas liv och en fotoutställning. Utställningen finns i bibliotekets på plan 2 under perioden 2/3-13/3 2018.

Läs mer om utställningen
01 mars 2018

Med ett miljöprogram vill Nykvarns kommun utveckla samhället samtidigt som man värnar biologisk mångfald och naturmiljö, tar tillvara på kulturmiljön, bevarar ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt tryggar en god hushållning av naturresurserna. Miljöprogrammet är nu ute på samråd.

Läs mer om miljöprogrammet
28 februari 2018

Nykvarns kommun och Arbetsförmedlingen anordnar  en sommarjobbsmässa för personer 15–18 år och en jobbmässa för personer 18 år och uppåt. Välkomna!

Läs mer om mässorna
27 februari 2018

Onsdagen den 28 februari kl. 07.00-12.00 ska Telge Nät anlägga en elstation vid ingången till Ica-parkeringen. Under arbetet flyttas och breddas infarten en aning, men parkeringen är öppen som vanligt.

Läs mer om elarbetet på Ica-parkeringen
26 februari 2018

Enligt SMHI:s prognos kommer det att bli besvärligt i Stockholmsregionen under tisdag 27/2 och onsdag 28/2 på grund av snöfall och hårda vindar. Enligt prognosen är det Stockholm/söder om Stockholm som kommer att beröras mest och få de största snömängderna. Det finns risk för störningar i såväl vägtrafik som kollektivtrafik, dock kan det vara stora lokala skillnader i länet . Undvik att ta bilen om det inte är nödvändigt.

Läs mer om vädervarningen
26 februari 2018

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att utse konstnären Åke Törnqvist till 2017-års hedersmedborgare. Utnämningen äger rum i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 8 mars.

Läs mer om 2017-års hedersmedborgare
26 februari 2018

Isen på Björkestaskolan har under den kalla perioden spolats kontinuerligt men så fort solen har tittat fram har den smält undan. Vi fortsätter nu att spola isen och med hjälp av det kyligare vädret som nu råder har vi goda förhoppningar om att kunna ha åkbar is i mitten på veckan.

Läs mer om isrinken
26 februari 2018

Finsk dansafton i Nykvarn den 3/3 kl. 18.00-22.30

Lue lisää tansseista
22 februari 2018

På Sverigefinnarnas dag den 24 februari ordnar Nykvarns kommun och finskt förvaltningsområde en fest. -Alla är välkomna, både finsk- och svenskspråkiga. Simon Zion, som var med i Idol 2015, står för musiken, säger Sari Kyhälä, projektledare för finskt förvaltningsområde.

Läs mer om Sverigefinnarnas dag
16 februari 2018

Varje år samlas representanter för kommuner, näringsliv, och högskola från de åtta Södertörnskommunerna för att summera läget, diskutera samarbetsformer och hur de kommande årens utmaningar ska mötas tillsammans. Huddinge kommun är årets värd med temat kompetensförsörjning.

Läs mer om Rådslaget
14 februari 2018

Skadegörelse har upptäckts på gatubelysning i framför allt Sandtorpsområdet. Det är luckor till inkoppling på belysningsstolpar som har brutits upp. Ser du en uppbruten lucka, rör inte lyktstolpen.

Läs mer om vandaliseringen
13 februari 2018

1200 personer tog chansen och tyckte till om Nykvarns nya vision för år 2035. Nu har ett enhälligt kommunfullmäktige antagit visionen Nykvarn 2035.

Läs mer om Nykvarn 2035
13 februari 2018

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun beslutade 2018-02-08 § 13 att anta detaljplan för Långdal 1:6 m.fl. (Åsvägen).

Läs mer
13 februari 2018

Den 15 februari stängs vattnet på Skogsvägen av mellan kl. 09:00-12:00 på grund av inkopplingsarbeten på den kommunala huvudledningen.

Läs mer om vattenavstängningen
12 februari 2018

I år hålls det två sommarjobbsmässor i Nykvarn. Mässorna arrangeras i mitten av mars av Nykvarns kommun och Arbetsförmedlingen. Vill ert företag/er förening vara med? Missa då inte att anmäla er senast den 28 februari.

Läs mer om mässorna
09 februari 2018

Nykvarnsbostäder utsågs igår torsdagen 8 februari till vinnare i kategorin ”Största lyft serviceindex ” i årets Kundkristallen. - Vi är så glada. Dessutom har det aldrig hänt tidigare att ett bolag fått priset i största lyft tre mätningar i rad, säger Janette Jardefalk.

Läs mer om priset
09 februari 2018

En ny tillfällig parkeringsplats har öppnats i centrum. Detta innebär cirka 20 nya parkeringsplatser och parkeringstiden på dessa är två timmar.

Läs mer om parkeringen
09 februari 2018

Vattenläckan som inträffade vid 17.30 torsdagen den 8 februari är nu lagad. Driftsättning pågår.

Läs mer om vattenläckan
08 februari 2018

Arbetet med vattenläckan i Gammeltorpsområdet pågår. Under torsdagskvällen sektioneras ledningarna av för att få bättre tryck i det övriga vattensystemet. Dåligt tryck i ledningar drabbar delar av Nykvarn. Cirka 50 hushåll är helt utan vatten.

Läs mer om vattenläckan
08 februari 2018

Vi har för närvarande en större vattenläcka i centrala Nykvarn. Kommunen har lokaliserat läckan och jobbar nu med att åtgärda problemet. Vi kommer löpande att uppdatera hemsida när mer information finns.

Läs mer om vattenläcka
07 februari 2018

- Att ansluta sig till Finlandsinstitutets Ny finsk film-turné är ett utmärkt sätt att ta del av det senaste kulturutbudet från Finland. Första filmen visas den 5 mars och sen rullar det på med tre nya filmer per säsong, säger Sari Kyhälä, projektledare för finskt förvaltningsområde i Nykvarns kommun. Alla filmer är textade till svenska.

Läs mer om Ny finsk film-turné
05 februari 2018

En dag i månaden har du möjlighet att få 15-minuters gratis juridisk rådgivning i familjerättsliga frågor på kundcenter. Första tillfället är den 6 februari.

Läs mer om juristjouren
02 februari 2018

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun har 2018-01-23 § 12 beslutat att skicka Miljöprogram med tillhörande delmål för Nykvarns kommun på samråd.

Läs mer
30 januari 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-28 § 224 att godkänna det framtagna granskningsförslaget och skicka ut detaljplanen på granskning.

Läs mer
30 januari 2018

I dagarna delas årets första nummer av kommuntidningen Tutan ut till hushåll och företag i Nykvarns kommun. Håll utkik i din brevlåda.

Läs mer
29 januari 2018

Beatles, rymdäventyr och en föreläsning om Harry Söderman. Det är några exempel på vad kulturvåren i Nykvarn bjuder på.

Läs mer om kulturvåren
25 januari 2018

88 procent av befolkningen i Nykvarns kommun mellan 20 och 64 år är förvärvsarbetande enligt statistik för 2017 från Statistiska Centralbyrån (SCB) i SKL:s rapport Kommunens kvalitet i korthet. Detta placerar Nykvarn i topp i landet, tillsammans med Habo, Knivsta och Kungsbacka.

Läs mer om arbetsmarknaden
23 januari 2018

På grund av ökat tryck i vattenledningarna kan det kommunala dricksvattnet kring Ängsborgsområdet vara missfärgat.

Läs mer om vattnet
23 januari 2018

Under tisdagsmorgonen den 23 januari inträffade det en villabrand i Nykvarn. Med anledning av branden erbjuder Svenska kyrkan, vårdcentralen och kommunens individ- och familjeomsorg krisstöd till de drabbade.

Läs mer om branden
19 januari 2018

Årets Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet visar att Nykvarns kommun fortsätter att klättra uppåt och finns nu på plats 6 i riket.

Läs mer om en trygg och säker kommun
19 januari 2018

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. Dessutom beräknas mäns våld mot kvinnor kosta staten miljardbelopp varje år. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de personer som utövar våld slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med bland annat kommunerna i Stockholms län , på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende.

Läs mer om våld i nära relationer
18 januari 2018

Familjen Taleb/Alkejek tvingades fly från kriget i Syrien. Nu har de börjat ett nytt liv i Nykvarns kommun och här känner de sig välkomna.

Läs mer om dokumentären
12 januari 2018

I helgen öppnar Hökmossbadets serveringsbyggnad och kommer att ha öppet lördagar och söndagar kl. 10-15.

Läs mer om serveringen
12 januari 2018

- Vi vill knyta blivande socionomer till Nykvarn i ett tidigt skede. Genom traineeprogrammet får de studerande möjlighet att känna på vad ett arbete inom socialtjänsten i Nykvarn innebär, säger Malin Nilsson, koordinator för traineeprogrammet i Nykvarn.

Läs mer om traineeprogrammet
11 januari 2018

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Detta framkommer i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport "Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner".

Läs mer om samordnad varutransport
09 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 ändras maxtaxan för förskola och fritidshem för Nykvarns kommun.

Läs mer
09 januari 2018

Den nuvarande vattenledningen på Skogsvägen behöver bytas ut och ändledningarna knytas ihop för att öka säkerheten vid ett driftavbrott. Arbetet beräknas starta vecka 3 och pågår till och med vecka 10.

Läs mer om vatten- och avloppsarbetet
08 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 har Nykvarns kommun avtal med Södertälje Taxi för skolskjuts.

Läs mer
04 januari 2018

Anställningsstoppet som har gällt i Nykvarns kommun sedan 10 maj 2017 upphävdes den 1 januari. - Jag är glad för att de tidiga besparingsåtgärder vi vidtog i maj har gett resultat, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om anställningsstoppet
02 januari 2018

Hur ska man lära barn om hur man sköter sin ekonomi? Pengalabbet är en gratis spelapp för barn om vardagsekonomi.

Läs mer spelet

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.